Bane NOR Eiendom
Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom AS utvikler attraktive og effektive kollektivknutepunkt for å bidra til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Satsingen på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, gjør selskapet til en viktig bidragsyter for at flere velger å ta toget.

Bane NOR Eiendom AS er heleiet av Bane NOR SF og forvalter og utvikler jernbaneeiendom. De fleste eiendommene som utvikles er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen. De senere årene har selskapet realisert store prosjekter inkludert bl.a. Barcode i Bjørvika, boligprosjektet Grefsen Stasjon i Oslo, moderne kontorbygg i Schweigaards gate i Oslo og nye næringsbygg ved Drammen, Bergen, Kristiansand og Trondheim Stasjon.

Bane NOR Eiendom AS har mer enn 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter og forvalter nærmere 3000 leiekontrakter knyttet til 930 bygg inkludert 330 togstasjoner. De årlige investeringene i prosjekter utgjør ca. 1,5-2,0 milliarder kroner, og markedsverdien av selskapet er ca. 20 mrd. NOK.

For mer informasjon, se banenoreiendom.no.

Bane NOR Eiendom AS utvikler attraktive og effektive kollektivknutepunkt for å bidra til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Satsingen på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, gjør selskapet til en viktig bidragsyter for at flere velger å ta toget.

Bane NOR Eiendom AS er heleiet av Bane NOR SF og forvalter og utvikler jernbaneeiendom. De fleste eiendommene som utvikles er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen. De senere årene har selskapet realisert store prosjekter inkludert bl.a. Barcode i Bjørvika, boligprosjektet Grefsen Stasjon i Oslo, moderne kontorbygg i Schweigaards gate i Oslo og nye næringsbygg ved Drammen, Bergen, Kristiansand og Trondheim Stasjon.

Bane NOR Eiendom AS har mer enn 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter og forvalter nærmere 3000 leiekontrakter knyttet til 930 bygg inkludert 330 togstasjoner. De årlige investeringene i prosjekter utgjør ca. 1,5-2,0 milliarder kroner, og markedsverdien av selskapet er ca. 20 mrd. NOK.

For mer informasjon, se banenoreiendom.no.