Bane NOR Eiendom-logo

Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom AS er landets ledende knutepunktutvikler. Satsingen på knutepunktutvikling springer ut fra et genuint miljøengasjement og en visjon om å få flere til å velge toget. Bane NOR Eiendom har vært ansvarlige for Barcode i Bjørvika, boligprosjektet Grefsen Stasjon i Oslo, moderne kontorbygg i Schweigaards gate i Oslo og nye næringsbygg ved Drammen, Bergen, Kristiansand og Trondheim stasjoner.

Det kommersielle selskapet er eid av Bane NOR SF. De har mer enn 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter og forvalter nærmere 3000 leiekontrakter knyttet til 930 bygg inkludert 330 togstasjoner. De årlige investeringene i prosjekter utgjør ca. 1,5-2,0 milliarder kroner, og markedsverdien av selskapet er ca. 20 mrd. NOK.

Bane NOR Eiendom AS er landets ledende knutepunktutvikler. Satsingen på knutepunktutvikling springer ut fra et genuint miljøengasjement og en visjon om å få flere til å velge toget. Bane NOR Eiendom har vært ansvarlige for Barcode i Bjørvika, boligprosjektet Grefsen Stasjon i Oslo, moderne kontorbygg i Schweigaards gate i Oslo og nye næringsbygg ved Drammen, Bergen, Kristiansand og Trondheim stasjoner.

Det kommersielle selskapet er eid av Bane NOR SF. De har mer enn 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter og forvalter nærmere 3000 leiekontrakter knyttet til 930 bygg inkludert 330 togstasjoner. De årlige investeringene i prosjekter utgjør ca. 1,5-2,0 milliarder kroner, og markedsverdien av selskapet er ca. 20 mrd. NOK.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye