Avinor
Avinor

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Retningslinjer for fotografering ved Avinors lufthavner finner du her.

Avinors offentlige journal

Click here to visit Avinor's english press room 

 

Anbefaler lengre rullebane, men utsatt åpning15.2.2023 16:06:38 CET | Pressemelding

Avinor er i en samspillsfase med entreprenøren, AF Gruppen, om bygging av den nye flyplassen i Mo i Rana. Forhandlingene er i en avgjørende fase. Vi konstaterer nå at det ikke vil være mulig å utvide rullebanen fra 2.200 meter til 2.400 meter innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Avinor anbefaler imidlertid at det bygges lang rullebane. Samtidig innser vi at åpningen av den nye lufthavnen for ordinær drift trolig må skyves til våren 2027.

Tore Løkke AS tildelt første flyplasskontrakt i Bodø verdt 50 millioner13.2.2023 16:11:49 CET | Pressemelding

Avinor bygger sammen med Bodø kommune og Forsvaret en ny lufthavn i Bodø, som etter planen skal stå ferdig i 2029. Kostnadsrammen er på 7,2 milliarder kroner, hvor Avinor bidrar med 2,6 milliarder, mens resten skal finansieres av staten og lokale midler. Nå er den første kontrakten på prosjektet entreprise 'E1 Forberedende arbeider' signert. Kontrakten inngås med entreprenør Tore Løkke AS. Entreprisen omfatter etablering av teknisk infrastruktur fra Langstranda i nord til fremtidig trafikkforplass for Ny lufthavn Bodø. – Vi er veldig fornøyde med å ha inngått den første kontrakten. Tore Løkke A/S var best på både oppdragsforståelse og pris, og har gitt et meget godt inntrykk. Dette betyr at vi setter spaden i jorda i løpet av mars 2023. Det blir en stor merkedag for prosjektet, sier prosjektdirektør i Avinor, Paul Torgersen. E1 omfatter en 1220 meter lang grøftetrasé med all nødvendig teknisk infrastruktur frem til fremtidig trafikkforplass for ny lufthavn. Det vil si elektroarbeid for
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Retningslinjer for fotografering ved Avinors lufthavner finner du her.

Avinors offentlige journal

Click here to visit Avinor's english press room