Avinor-logo

Avinor

Avinor

Pressetelefon (ikke SMS)Kun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Retningslinjer for fotografering ved Avinors lufthavner finner du her.

Avinors offentlige journal

Click here to visit Avinor's english press room 

 

Første kvartal 2024: God dialog med eier for å sikre bærekraftige finansielle rammebetingelser14.5.2024 08:49:52 CEST | Pressemelding

-Tiltak for å forbedre inntekter og resultat står høyt på konsernets agenda, og Avinor arbeider kontinuerlig med å optimalisere kostnadene i den løpende driften. Det er god dialog med eier for å sikre Avinor bærekraftige finansielle rammebetingelser for fremtiden, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor. I første kvartal 2024 reiste totalt 10,8 millioner passasjerer via Avinors lufthavner, som er en økning på 3,5 prosent sammenliknet med samme periode i 2023. Passasjerveksten for utenlandstrafikk har vært på 11,1 prosent, mens innenlandstrafikken har gått ned med 0,7 prosent. Selv om antallet passasjerer har gått opp i 2024 er det nedgang i antallet flybevegelser. Antallet passasjerer per flygning er dermed økende.

Tilbake til normal drift etter fiberbrudd påvirket flytrafikken i Nord-Norge26.4.2024 15:56:56 CEST | Pressemelding

Oppdatering kl. 20:30 Feilene og bruddene på fiberkablene er nå funnet og reparert. Alle systemer er testet grundig, og vi kan gå tilbake til normal drift. Vi beklager konsekvensene disse feilene har fått for de som ikke har kommet seg dit de skulle i kveld, og til alle andre som har blitt rammet av manglende flytrafikk i Nord-Norge. Det er fiberbrudd fra Bodø og Nordover. Dette påvirker teknisk utstyr og trafikkavvikling for Avinor fra Bodø og nordover. Alle tilgjengelige ressurser jobber med saken og det er satt sentral krisestab. Vi har andre systemer som uavhengig av feilen sørger for en trygg avvikling av trafikken som allerede er i luften. Vi har systemer og prosedyrer for å håndtere en slik situasjon trygt. Flysikkerheten er aldri i fare. Passasjerer bes forholde seg til informasjon fra sine flyselskap. Dette er den informasjonen vi har per nå. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Strenge restriksjoner for luftrommet over Sør-Norge25.4.2024 06:46:33 CEST | Pressemelding

Grunnet en teknisk feil hos Oslo Kontrollsentral er det strenge restriksjoner for luftrommet over Sør-Norge. Det forventes vesentlige forsinkelser. Varighet er for øyeblikket ukjent. Vi oppfordrer alle reisende til å forholde seg til den informasjon de får fra sitt flyselskap. Vi beklager ulempene dette medfører. Vi prioriterer enkelte flyvninger, deriblant beredskapsfly. Vi kommer tilbake med mer informasjon.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Retningslinjer for fotografering ved Avinors lufthavner finner du her.

Avinors offentlige journal

Click here to visit Avinor's english press room 

 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye