Eika Gruppen
Eika Gruppen

Om Eika
Eika Alliansen består av selvstendige lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Bankene er spredt over store deler av landet, og bidrar til økonomisk vekst, trygghet og utvikling i sine markedsområder. Samarbeidet i alliansen gir stordriftsfordeler til bankene, slik at de kan bruke tiden på å sikre gode opplevelser for kundene. 

Eika Gruppen er eid av bankene. Gruppens visjon er å styrke lokalbanken og være Norges mest attraktive partner for selvstendige sparebanker. Kjernevirksomheten er å levere gode og kostnadseffektive produkter og tjenester, inkludert plattform for bank-infrastruktur. Produktområdene er forsikring, sparing, pensjon, finansiering, betaling og eiendomsmegling. Les mer på eika.no

Solid resultat og nådde milepæl på 3,5 milliarder i bestandspremie - svakere finans trekker resultatet noe ned11.8.2022 15:34:00 CEST | Pressemelding

Eika Forsikring leverte et resultat før skatt i andre kvartal på 192 millioner kroner mot 243 i tilsvarende periode i fjor. For første halvår er resultatet 253 millioner kroner mot 299 i 2021. Selskapets forsikringstekniske resultat etter første halvår endte på 305 millioner kroner mot 268 i fjor. Combined Ratio hittil i år er på 81,8 mot 83,3 i 2021.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Om Eika
Eika Alliansen består av selvstendige lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Bankene er spredt over store deler av landet, og bidrar til økonomisk vekst, trygghet og utvikling i sine markedsområder. Samarbeidet i alliansen gir stordriftsfordeler til bankene, slik at de kan bruke tiden på å sikre gode opplevelser for kundene. 

Eika Gruppen er eid av bankene. Gruppens visjon er å styrke lokalbanken og være Norges mest attraktive partner for selvstendige sparebanker. Kjernevirksomheten er å levere gode og kostnadseffektive produkter og tjenester, inkludert plattform for bank-infrastruktur. Produktområdene er forsikring, sparing, pensjon, finansiering, betaling og eiendomsmegling. Les mer på eika.no