Plan International Norge

Plan International er en global bistandsorganisasjon som jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Vi jobber i mer enn 50 land og driver prosjekter i 55.000 lokalsamfunn verden over. Vi jobber særlig med barns beskyttelse mot vold og overgrep, forhindre barneekteskap, få unge ut i arbeid, og for tenåringsjenter i kriser.

Plan International setter likestilling på dagsorden13.9.2022 09:00:00 CEST | Pressemelding

Den 11. oktober skal Plan International Norge og Costume dele ut Jenteprisen 2022, en hederspris for en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for likestilling og arbeidet med å stoppe diskriminering, vold og overgrep mot jenter. Prisen deles ut i forbindelse med FNs tiende internasjonale Jentedag. Samfunnsdebatten omkring likestilling er fortsatt brennaktuell, selv i Norge hvor vi har kommet lenger enn i mange andre land.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Plan International er en global bistandsorganisasjon som jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Vi jobber i mer enn 50 land og driver prosjekter i 55.000 lokalsamfunn verden over. Vi jobber særlig med barns beskyttelse mot vold og overgrep, forhindre barneekteskap, få unge ut i arbeid, og for tenåringsjenter i kriser.