NorgesGruppen
NorgesGruppen

NorgesGruppen er landets største handelshus. Vårt mål er å gi deg en bedre hverdag og samtidig sikre en bærekraftig morgendag. Vi har rundt 1800 dagligvarebutikker spredt rundt over hele landet, i 88 prosent av landets kommuner. Kjernevirksomheten vår er distribusjon og salg av dagligvarer gjennom kjedene våre KIWI, MENY, SPAR, Joker og Nærbutikken. 

NorgesGruppen sysselsetter mer enn 40 000 medarbeidere, og vi har over 1200 samarbeidspartnere som spenner fra store merkevareleverandører til små lokalmatprodusenter. Engrosvirksomheten er organisert i 13 ASKO-selskaper spredt over hele landet. Sammen jobber vi hver dag mot samme mål: å imøtekomme kundenes behov.

NorgesGruppen er landets største handelshus. Vårt mål er å gi deg en bedre hverdag og samtidig sikre en bærekraftig morgendag. Vi har rundt 1800 dagligvarebutikker spredt rundt over hele landet, i 88 prosent av landets kommuner. Kjernevirksomheten vår er distribusjon og salg av dagligvarer gjennom kjedene våre KIWI, MENY, SPAR, Joker og Nærbutikken. 

NorgesGruppen sysselsetter mer enn 40 000 medarbeidere, og vi har over 1200 samarbeidspartnere som spenner fra store merkevareleverandører til små lokalmatprodusenter. Engrosvirksomheten er organisert i 13 ASKO-selskaper spredt over hele landet. Sammen jobber vi hver dag mot samme mål: å imøtekomme kundenes behov.