Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen for sosialarbeidere. Vi organiserer nærmere 35 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge.

Våre medlemmer utgjør hjertet i velferdsstaten og har ekspertkompetanse innenfor blant annet barnevern, Nav og pleie- og omsorgstjenestene. De jobber i velferdsstatens frontlinje og har de mest samfunnsøkonomiske og medmenneskelige tilnærmingene til sosiale problemer.

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv, men hver dag skaper medlemmene våre verdier gjennom å gi enkeltmennesker mestring og forebygge eller endre krevende livssituasjoner. Ingen er bedre enn sosialarbeidere til å redusere ulemper og skape muligheter på en systematisk måte. Det er til det beste for den enkelte, deres pårørende og samfunnet som helhet. Uten sosialarbeidere vil helsemessige og sosiale belastningene ramme flere og hardere.

FO er deres fagforening. Vi står opp for dem, som står opp for andre.

Slik kommer du i kontakt med FO.

Her finner du pressebilder av FOs tillitsvalgte.

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen for sosialarbeidere. Vi organiserer nærmere 35 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge.

Våre medlemmer utgjør hjertet i velferdsstaten og har ekspertkompetanse innenfor blant annet barnevern, Nav og pleie- og omsorgstjenestene. De jobber i velferdsstatens frontlinje og har de mest samfunnsøkonomiske og medmenneskelige tilnærmingene til sosiale problemer.

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv, men hver dag skaper medlemmene våre verdier gjennom å gi enkeltmennesker mestring og forebygge eller endre krevende livssituasjoner. Ingen er bedre enn sosialarbeidere til å redusere ulemper og skape muligheter på en systematisk måte. Det er til det beste for den enkelte, deres pårørende og samfunnet som helhet. Uten sosialarbeidere vil helsemessige og sosiale belastningene ramme flere og hardere.

FO er deres fagforening. Vi står opp for dem, som står opp for andre.

Slik kommer du i kontakt med FO.

Her finner du pressebilder av FOs tillitsvalgte.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye