Eksfin
Eksfin

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Eksfin fremmer norsk eksport gjennom å bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med et bredt utvalg av statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Eksfins finansieringsløsninger er et statlig supplement til det private bank- og finansmarkedet. Eksfin forvalter også andre finansieringsordninger for norsk næringsliv uten eksportformål.

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) ble opprettet 1. juli 2021 gjennom sammenslåing av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS.

Eksfin stiller rundt 770 millioner kroner i garantier når Scatec bygger nytt solkraftverk i Brasil22.3.2023 08:01:00 CET | Pressemelding

Scatec bygger sammen med partnerne Equinor og Hydro Rein et solkraftverk med en kapasitet på 531 megawatt i Brasil. Eksfin stiller garantier for inntil 71 millioner amerikanske dollar som er avgjørende for gjennomføringen av prosjektet. Solkraftverket vil forsyne mer enn 600.000 husholdninger i Brasil med strøm og gi Norsk Hydro god tilgang på fornybar energi til produksjon av råstoffet alumina.

Eksfin utvider finansieringstilbudet til klimavennlige prosjekt6.12.2022 11:53:47 CET | Pressemelding

Statlige Eksfin er i dag i dialog om grønne prosjekter til en verdi på over 60 milliarder kroner, og ser derfor et potensiale for en sterk økning i finansieringsbehovet fremover. Eksfin har lenge tilbudt lånegarantier til anleggsinvesteringer hos eksportører og deres underleverandører, og nå utvides tilbudet på to måter. Både lån og garanti tilbys, og klimavennlige prosjekter kan få finansiering - selv om eksporten skulle ligge flere år frem i tid.

Næringsminister Vestre åpner nytt Stavanger-kontor for Eksportfinansiering Norge (Eksfin): Gir lokale bedrifter lettere tilgang til statlig eksporthjelp18.10.2022 16:01:32 CEST | Pressemelding

Gjennom det nye distriktskontoret får lokale bedrifter enda lettere tilgang til Eksfins finansieringsordninger på 185 milliarder kroner. Regionen bruker allerede Eksfins ordninger aller mest i landet i forbindelse med havvind-leveranser internasjonalt. Fremover håper Eksfin å hjelpe flere bedrifter med å sikre eksportkontrakter, finansiere klimavennlige investeringer og vokse internasjonalt.

Eksfin stiller 1,2 milliarder kroner i garantier når Scatec satser på sol og batteri i Sør-Afrika22.8.2022 08:01:08 CEST | Pressemelding

Eksfin har vært sentral med risikoavlastning i Scatecs internasjonale ekspansjon siden starten i 2010 og deltar nå med 1,2 milliarder kroner i garantier når selskapet bygger et av de største kombinerte solkraft- og batteriprosjektene i verden. Dette skjer i Sør-Afrika hvor selskapet skal bygge tre kraftverk i Northern Cape provinsen med til sammen 540 MW installert solkraft og 225 MW batterikapasitet. Dette er den største investeringen i Scatecs historie og prosjektet er det første i sitt slag for Scatec. Kombinasjonen av sol og batteri gir mulighet til å levere fornybar strøm, også når solen ikke skinner.

Eksfins første årsraport: Finansierer eksportvekst og grønn omstilling7.4.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

I 2021 gjennomførte Eksfin en vellykket sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Utlånsbeløp og antall garantier økte betydelig sammenliknet med 2020. Med sterkere regional tilstedeværelse, økt trykk på finansiering til SMB og grønne prosjekter samt en offensiv statlig eksportstrategi i ryggen, vil Eksfin spille en sentral rolle i veksten og diversifiseringen i norsk eksport fremover.

Eksfin stiller med lån på 250 millioner kroner når norske AKVA group leverer landbasert lakseoppdrettsanlegg til Kina3.3.2022 08:00:00 CET | Pressemelding

Selskapet AKVA group på Jæren har produsert utstyr til fiskeoppdrettsanlegg i havet i over 40 år. De senere årene har de også levert til landbaserte oppdrettsanlegg og har fått en stor kontrakt i Kina. Eksfin skal finansiere det kinesiske selskapet Nordic Aqua (Ningbo) Co. Ltd sitt kjøp av det landbaserte lakseoppdrettsanlegget fra Norge. Dette blir det første anlegget i storskala i Kina. AKVA group er totalleverandør av utstyr, design og konstruksjon av anlegget.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Siste
  • >>

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Eksfin fremmer norsk eksport gjennom å bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med et bredt utvalg av statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Eksfins finansieringsløsninger er et statlig supplement til det private bank- og finansmarkedet. Eksfin forvalter også andre finansieringsordninger for norsk næringsliv uten eksportformål.

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) ble opprettet 1. juli 2021 gjennom sammenslåing av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye