Making View

Making View

MAKING VIEW har siden august 2021 brakt VR-undervisning til nesten 100 institusjoner over hele landet: kommuner, videregående skoler, sykehus, sykepleierhøgskoler og bedrifter. I samhandling med virkelighetsnære pasienter øver våre kunder på ABCDE, NEWS2 og ISBAR, håndtering av vold og trusler, førstehjelp mm. 
Vi holder uforpliktende presentasjoner for din bedrift: post@makingview.com 

MAKING VIEW har siden august 2021 brakt VR-undervisning til nesten 100 institusjoner over hele landet: kommuner, videregående skoler, sykehus, sykepleierhøgskoler og bedrifter. I samhandling med virkelighetsnære pasienter øver våre kunder på ABCDE, NEWS2 og ISBAR, håndtering av vold og trusler, førstehjelp mm. 
Vi holder uforpliktende presentasjoner for din bedrift: post@makingview.com 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye