Norges Tennisforbund
Norges Tennisforbund

Norges Tennisforbund (NTF) ble stiftet i 1909. Forbundet er en sammenslutning av de lag eller grupper av lag innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) som driver med tennis og/eller padel. NTF er tilsluttet NIF, Tennis Europe (TE), International Tennis Federation (ITF) og International Padel Federation (FIP).


Norges Tennisforbund er Norges kompetanse- og interesse
organisasjon for tennis og padel. Det er klubbene som er våre 
medlemmer og oppdragsgivere. Norsk tennis og padel er per 2022 delt opp i 171 klubber (146 tennis, fire tennis- og padelklubber, en universitetsklubb og 16 rene padelklubber). Norges Tennisforbund (NTF) viderefører Norges Idrettsforbunds verdier:

idrettsglede, helse, ærlighet og fellesskap.

NTF mener disse verdiene er avgjørende for å utvikle og opprettholde idrettens posisjon som tilgjengelig for alle. Tennis og padel skal
 tilrettelegge for gode idrettslige fellesskap der livslange vennskap etableres og ivaretas. Mer informasjon vil du alltid finne på
: www.tennis.no


Mapper
Vis Alt
Typer
Vis Alt

Norges Tennisforbund (NTF) ble stiftet i 1909. Forbundet er en sammenslutning av de lag eller grupper av lag innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) som driver med tennis og/eller padel. NTF er tilsluttet NIF, Tennis Europe (TE), International Tennis Federation (ITF) og International Padel Federation (FIP).


Norges Tennisforbund er Norges kompetanse- og interesse
organisasjon for tennis og padel. Det er klubbene som er våre 
medlemmer og oppdragsgivere. Norsk tennis og padel er per 2022 delt opp i 171 klubber (146 tennis, fire tennis- og padelklubber, en universitetsklubb og 16 rene padelklubber). Norges Tennisforbund (NTF) viderefører Norges Idrettsforbunds verdier:

idrettsglede, helse, ærlighet og fellesskap.

NTF mener disse verdiene er avgjørende for å utvikle og opprettholde idrettens posisjon som tilgjengelig for alle. Tennis og padel skal
 tilrettelegge for gode idrettslige fellesskap der livslange vennskap etableres og ivaretas. Mer informasjon vil du alltid finne på
: www.tennis.no