Polaris Media
Polaris Media

Polaris Media er et av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern med over 70 mediehus, 7 trykkerier og 6 distribusjonsvirksomheter i Norge og Sverige.

Polaris Media skal være best på innhold og den foretrukne markedsplass i sine regioner, i alle mediekanaler. Konsernets medier skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd. Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med en sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Dag H. Nestegard tilsett som ny ansvarleg redaktør og dagleg leiar i Fjordenes Tidende29.11.2023 09:00:00 CET | Pressemelding

Styret i Fjordenes Tidende AS har tilsett Dag Hestetræet Nestegard (55) som ny ansvarleg redaktør og dagleg leiar. Nestegard er i dag seniorrådgjevar i Kunnskapsdepartementet og har lang erfaring som journalist, redaktør, forfattar og rådgjevar i mellom anna NRK Dagsrevyen, Bok & Samfunn, Redd Barna og Samferdselsdepartementet. Nestegard har nyleg laga dokumentarfilm om kraftutbygging og industriutvikling i Svelgen.

Svakere utvikling i Sverige gav resultatnedgang for Polaris Media i tredje kvartal2.11.2023 07:00:00 CET | Pressemelding

Driftsresultatet for Polaris Media i tredje kvartal endte svakere enn fjoråret. Konsernet rapporterer en EBITDA på MNOK 80 før engangseffekter, ned 25% fra resultatet i tredje kvartal 2022. Reduserte annonseinntekter, drevet av et markant fall i det svenske markedet, var hovedårsaken til resultatnedgangen. EBITDA hittil i år er MNOK 180 før engangseffekter, som er 30% lavere enn resultatet per tredje kvartal i fjor. Konsernet iverksetter nye effektiviseringstiltak for å bedre resultatutviklingen.
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Polaris Media er et av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern med over 70 mediehus, 7 trykkerier og 6 distribusjonsvirksomheter i Norge og Sverige.

Polaris Media skal være best på innhold og den foretrukne markedsplass i sine regioner, i alle mediekanaler. Konsernets medier skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd. Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med en sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye