Norsk psykologforening
Norsk psykologforening

Norsk psykologforening organiserer mer enn 10 000 psykologer i Norge, jobber for å forbedre menneskers livsvilkår og fremme psykologisk fagkunnskap. Psykologforeningen ble etablert i 1934.

Norsk psykologforening organiserer mer enn 10 000 psykologer i Norge, jobber for å forbedre menneskers livsvilkår og fremme psykologisk fagkunnskap. Psykologforeningen ble etablert i 1934.