Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

Norske landskapsarkitekters forening
- er en fagideell interesseorganisasjon for norske landskapsarkitekter med eksamen fra godkjent høyere profesjonsutdanning (masternivå). Foreningen har som formål å fremme utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst og å ivareta standens interesser. Landskapsarkitektprofesjonen er delvis overlappende og tett knyttet opp til arkitektprofesjonen med hensyn til metodiske tilnærminger ved planlegging og prosjektering av fysiske omgivelser på alle plan- og detaljeringsnivå, men har en dypere forankring og spisskompetanse knyttet til planlegging, formgivning og prosjektering av alle typer landskap fra naturlig til urbant landskap.

Uteområder i skoler og barnehager - og manglende krav til den fysiske utformingen7.10.2022 14:28:41 CEST | Kronikk

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) publiserte i 2019 en rapport på oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet der formålet var å komme med anbefalinger om hvordan sikre kvalitet i utformingen av barns uteområder. Rapporten avdekket at gode uteområder er avgjørende for barns helse og utvikling, og at tydelige krav til uteområdene mangler. Foreløpig har det ikke skjedd så mye.

Norske landskapsarkitekters forening
- er en fagideell interesseorganisasjon for norske landskapsarkitekter med eksamen fra godkjent høyere profesjonsutdanning (masternivå). Foreningen har som formål å fremme utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst og å ivareta standens interesser. Landskapsarkitektprofesjonen er delvis overlappende og tett knyttet opp til arkitektprofesjonen med hensyn til metodiske tilnærminger ved planlegging og prosjektering av fysiske omgivelser på alle plan- og detaljeringsnivå, men har en dypere forankring og spisskompetanse knyttet til planlegging, formgivning og prosjektering av alle typer landskap fra naturlig til urbant landskap.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye