Widerøe
Widerøe

Widerøe er Norges eldste luftfartskonsern med over 3500 engasjerte medarbeidere. Konsernet består av datterselskapene Widerøe`s Flyveselskap AS, Widerøe Ground Handling AS, Widerøe Technical Services AS, Widerøe Zero AS, Widerøe Property AS og Widerøe Asset AS.

I Distrikts-Norge er Widerøes flyvninger av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur, og fungerer som distriktenes kollektivtransport. Widerøe Ground Handling håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og Widerøe Technical Services er representert med tekniske baser og tjenester på fem ulike destinasjoner i Norge. 

Widerøe-konsernet eies av Flyco og Fjord1 med eierandeler på henholdsvis 66 og 34 prosent. 

Julebookinger tar seg opp i oktober, Widerøe vinner bærekraftspris og det haster med avklaring av anbud på kortbanenettet1.11.2023 09:51:16 CET | Pressemelding

Markedet Markedet i oktober holder seg stabilt. Vi ser en svak økning i antall passasjerer samtidig som at antall tilbudte seter i markedet er redusert med 3,8 prosent. Det gir forbedret kabinfaktor med to prosentpoeng samt økt enhetsinntekt i oktober. Salget fremover er stabilt. Vi ser at våre passasjerer bestiller julereisene tidligere i år enn i fjor, og de mest populære avgangene begynner allerede å fylles opp. Det betyr samtidig at det begynner å haste dersom du planlegger å fly hjem til jul. - Årets store utfartsdag er torsdag 21. desember med forventet mye trafikk også på fredag 22. desember. Juleflyene er fullere nå enn de var på samme tidspunkt i fjor og det er åpenbart at nordmenn planlegger julereisen tidligere enn foregående år, sier kommersiell direktør i Widerøe AS Christian Skaug. – Vi har fremdeles ledige seter, men jeg vil oppfordre de som allerede har bestemt seg for å reise i julen, om å bestille så raskt som mulig. De billigste billettene går først og de mest populæ

Widerøe Zero, Strawberry og Seabrokers går sammen om lansering av elektriske «helikopterfly» i Skandinavia20.10.2023 10:00:00 CEST | Pressemelding

Tidligere i år signerte Widerøe Zero en intensjonsavtale om kjøp av inntil 50 små helelektriske «helikopterfly». Nå tar de neste skritt, og med seg på laget har de fått hotellkonsernet Strawberry og infrastrukturselskapet Seabrokers Innovations. Sammen skal de utforske hvordan disse flyene kan skape fremtidens optimale transportløsning for Skandinavias mange mindre tilgjengelige steder.

Fortsatt god enhetsinntekt og økt kabinfaktor i september4.10.2023 09:00:00 CEST | Pressemelding

Beslutningen om å redusere kapasiteten i høst har vært vellykket. Totalt er antall seter redusert med 9% i forhold til 2022. Til tross for en reduksjon i antall passasjerer som reiste med Widerøe i september sammenlignet med 2022 (-7,7%), så øker kabinfaktor med 1,3 prosentpoeng. Redusert kapasitet ute i markedet øker også enhetsinntektene, noe som er helt nødvendig i dagens situasjon med generell kostnadsøkning, historisk lav kronekurs og sterk økning i avgifter.

Widerøe tildelt rammeavtale på flyreiser for Forsvaret de neste fire årene9.8.2023 08:00:00 CEST | Pressemelding

Forsvaret utlyste på vårparten anbudskonkurranse på to rutepakker for rammeavtale av flytjenester i Norge og Norden. Det er nå avgjort at Widerøe har vunnet rutepakken for innlandsreiser med hovedvekt på Bergen som utgangspunkt og internt i Nord-Norge. Med oppstart 1. februar 2024 har Forsvaret og Widerøe blitt enige om et tilbud til forsvarsansatte som skal fly mellom destinasjoner i én av to utlyste rutepakker.

Etterspørselen etter innenlands flyreiser er som forventet i juni3.7.2023 09:02:54 CEST | Pressemelding

Trenden fra april og mai fortsetter. Fortsatt høy prisvekst, svak norsk krone og rekordhøy rente legger en demper på etterspørselen innenlands også i juni. Antall passasjerer er opp med 0,7 prosent i forhold til i fjor, men dette skyldes primært at passasjertallene i juni 2022 var preget av en streik blant norske flyteknikere. Den underliggende trenden fra april/mai fortsetter imidlertid inn i juni, med noe færre passasjerer enn vi så i 2022.

Widerøe Zero og Eve Air Mobility signerer intensjonsavtale for inntil 50 elektriske helikopterfly (eVTOL) med mål om lansering i Skandinavia20.6.2023 11:04:15 CEST | Pressemelding

PARIS, 19. juni 2023: Embraers Eve Air Mobility (Eve) og Widerøe Zero kunngjorde i dag utvidelsen av sitt partnerskap gjennom en intensjonsavtale for inntil 50 elektriske helikopterfly (eVTOL). Avtalen markerer en tydelig milepæl i Widerøe Zeros arbeid mot en utslippsfri luftfart, som ett av flere aktuelle nullutslippsfly for Norge.

Kraftig forverrede rammebetingelser gir en svak april for Widerøe, mens mai starter med utvidet Norwegiansamarbeid3.5.2023 09:00:00 CEST | Pressemelding

Totalmarkedet for flyreiser er for første gang ned i april sammenlignet med 2022, og antall passasjerer som fløy med Widerøe er ned 13,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. Kostnadsøkninger som følge av lav kronekurs har gitt økte billettpriser hos Widerøe. Dette har påvirket etterspørselen negativt. Widerøe utvider samarbeidet med Norwegian i mai og det er nå mulig å kjøpe Widerøe i kombinasjon med Norwegian på samtlige destinasjoner, inkludert utland.

Widerøe Zero, med støtte fra forskningsrådet, skal finne driftskonsepter for fremtidens elfly20.3.2023 14:45:32 CET | Pressemelding

Prosjektet skal hovedsakelig utforske mulige driftskonsepter for både et ni-seters elfly og et helikopterfly (eVTOL). I den forbindelse har Widerøe Zero inngått samarbeid med Widerøe Ground Handling og Widerøe Technical services for å undersøke alle dimensjoner rundt drift og håndtering av batteridrevne luftfartøy. Prosjektet har oppstart før sommeren og vil vare frem til sommeren 2026.

Damene først om bord hos Widerøe8.3.2023 15:08:52 CET | Aktuelt

I anledning kvinnedagen har vi i Widerøe lyst til å sette fokus på kvinner. I verden i dag er det mange kvinner som verken får gå på skole, ha lønnet arbeid, ha egen bankkonto eller delta i politikk- og samfunnsliv. Også i Norge har vi fremdeles en vei å gå. Menn får i gjennomsnitt bedre betalt enn kvinner for samme type arbeid - og det er langt færre kvinner enn menn i lederstillinger og styrerom i næringslivet. Derfor har vi bestemt at alle kvinner, akkurat i dag, skal få gå om bord først. Så; velkommen om bord - damene først!

Februar leverer på merket, men makrotall skaper usikkerhet rundt markedsutviklingen fremover2.3.2023 10:21:43 CET | Pressemelding

Resultatet i februar byr på få overraskelser. Markedet utvikler seg omtrent som forventet og i tråd med det vi har sett så langt i 2023. Kabinfaktor er på 61% i februar. Dette er 3,7 prosentpoeng bedre enn januar og 3,4 prosentpoeng bedre enn i februar 2022. Bedringen mot 2022 må sees i lys av fjorårets omikron-nedstenging i januar og februar som påvirket trafikken svært negativt.

Lav etterspørsel og mye dårlig vær preger resultatet i desember4.1.2023 10:00:00 CET | Pressemelding

Som forventet avsluttes året med nok en svak måned i desember. Markedet ligger fremdeles godt under 2019 nivå, selv om vi kan vise til en vekst i antall passasjerer og kabinfaktor fra 2021. Veksten skyldes at produksjonen i desember er justert sammenlignet med 2021. Antall passasjerer i 2021 ble kraftig preget av omikron-utbruddet og nedstenging av samfunnet. Passasjerveksten i 2022 må derfor sees i lys av dette.

Svak bedring i november, men fortsatt overkapasitet på norsk innenriks5.12.2022 08:00:00 CET | Pressemelding

Etter to svært svake høstmåneder, ser vi en forsiktig bedring i november. Kapasiteten er kuttet mot 2021, mens etterspørselen holder seg på samme nivå. Dette gir en økning i kabinfaktor målt mot fjoråret på 2,9 prosentpoeng. Totalkapasiteten på norsk innenriks er noe redusert i november, men det tilbys fremdeles for mange seter i det norske innenriksmarkedet. Widerøe har lykkes med å justere prisene mot et noe mer bærekraftig nivå i november. Det er fremdeles et stykke igjen før vi ser en prisutvikling som speiler de store kostnadsøkningene vi ser i bransjen, primært som følge av økt drivstoffpris, dollarkurs samt gjeninnføring av flypassasjeravgiften. Justering av prisene gir en økning i yield fra oktober til november.
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Widerøe er Norges eldste luftfartskonsern med over 3500 engasjerte medarbeidere. Konsernet består av datterselskapene Widerøe`s Flyveselskap AS, Widerøe Ground Handling AS, Widerøe Technical Services AS, Widerøe Zero AS, Widerøe Property AS og Widerøe Asset AS.

I Distrikts-Norge er Widerøes flyvninger av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur, og fungerer som distriktenes kollektivtransport. Widerøe Ground Handling håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og Widerøe Technical Services er representert med tekniske baser og tjenester på fem ulike destinasjoner i Norge. 

Widerøe-konsernet eies av Flyco og Fjord1 med eierandeler på henholdsvis 66 og 34 prosent.