Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider-logo

Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider

Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) utøver statens ansvar for restaurering, drift og vedlikehold, forskning og formidling av Nidarosdomen og Erkebispegården i Trondheim.

NDR er nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein og har et egenartet håndverksmiljø med lang og levende håndverkstradisjon på et høyt nivå, og står på UNESCOs liste over god bevaringspraksis av immateriell kulturarv.

Virksomheten har en aktiv publikumsavdeling som mottar i underkant av 500.000 besøkende hvert år. NDR omfatter også Nasjonalt Pilegrimssenter med overordnet ansvar for pilegrimsledene i Norge og St.Olavs-veiene som europeisk kulturveg under Europarådet. NDR er underlagt Kulturdepartementet. Virksomheten utgjør rundt 70 årsverk.

Bygghytta

Publikumsavdelingen

Nasjonalt pilegrimssenter

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) utøver statens ansvar for restaurering, drift og vedlikehold, forskning og formidling av Nidarosdomen og Erkebispegården i Trondheim.

NDR er nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein og har et egenartet håndverksmiljø med lang og levende håndverkstradisjon på et høyt nivå, og står på UNESCOs liste over god bevaringspraksis av immateriell kulturarv.

Virksomheten har en aktiv publikumsavdeling som mottar i underkant av 500.000 besøkende hvert år. NDR omfatter også Nasjonalt Pilegrimssenter med overordnet ansvar for pilegrimsledene i Norge og St.Olavs-veiene som europeisk kulturveg under Europarådet. NDR er underlagt Kulturdepartementet. Virksomheten utgjør rundt 70 årsverk.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye