Hafslund Oslo Celsio
Hafslund Oslo Celsio

Om Hafslund Oslo Celsio (Celsio)
Celsio er Norges største fjernvarmeleverandør og produserer og leverer fornybar fjernvarme til bedrifter og boliger i Stor-Oslo. Vi benytter lokal overskuddsenergi fra avfallsforbrenning, kloakk og datasenter som varmekilder i produksjonen, og dekker via vårt 700 kilometer lange fjernvarmenett mer enn 20 prosent av hovedstadens oppvarmingsbehov.

Kjøling er et viktig satsingsområde for oss. Planen er at vi om få år skal levere områdekjøling til næringsvirksomheter i næringsvekstområder i Oslo. Vi skal blant annet benytte overskuddsenergi fra Oslofjorden (kaldt vann) i produksjonen av kjøling.

Celsio eier og driver to avfallsforbrenningsanlegg i Oslo. Her sørger vi for trygg og miljøvennlig sluttbehandling av avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. 

Vi skal realisere karbonfangst. Vår ambisjon er realisering av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud. Karbonfangstanlegget vil være et stort og viktig bidrag til at Oslo kan nå sine ambisiøse klimamål. I tillegg vil fangstteknologien kunne kopieres til tilsvarende anlegg over hele verden. Byggingen ble igangsatt høsten 2022. Celsios prosjekt inngår i det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, "Langskip". 

Ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud produserer vi noe elektrisitet som vi selger i kraftmarkedet. Gjennom vårt datterselskap Hafslund Fiber tilbyr vi mørk fiber i bedriftsmarkedet.

Celsio har 230 ansatte.

www.celsio.no

Hafslund Oslo Celsio: Verdens første samarbeidspartner for Net Zero Plastic25.9.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) har som verdens første selskap inngått et samarbeid med Net Zero Plastic (NZP). Samarbeidet tar sikte på å bygge et nytt marked for fjerning av ikke-gjenvinnbar, fossil plast fra kretsløpet. NZP og Celsio vil gjennom handelsplattformen bidra til å løse verdens fossile plastproblem og realisere karbonfangstprosjekter i avfallsforbrenningsbransjen globalt.

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud gjennomfører en kostnadsreduserende fase26.4.2023 10:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) tar karbonfangstprosjektet på Klemetsrud inn i en kostnadsreduserende fase. Et oppdatert estimat viser at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs, vil føre til at prosjektet overstiger investeringsrammen. – Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet, uttaler selskapets administrerende direktør Knut Inderhaug.

Hafslund Oslo Celsio: Fjernvarme avlaster kraftnettet og frigjør kraft til elektrifisering av samfunnet1.2.2023 10:53:37 CET | Pressemelding

Slik kommenterer Norges største fjernvarmeselskap, Hafslund Oslo Celsio (Celsio), Energikommisjonens rapport som ble fremlagt i dag: - Vi er glad for at Energikommisjonen presiserer at fjernvarme er et effektivt og viktig verktøy for å avlaste kraftnettet, frigjøre kraft til fremtidens elektrifisering og øke forsyningssikkerheten for kraft, sier administrerende direktør Knut Inderhaug i Celsio.

Om Hafslund Oslo Celsio (Celsio)
Celsio er Norges største fjernvarmeleverandør og produserer og leverer fornybar fjernvarme til bedrifter og boliger i Stor-Oslo. Vi benytter lokal overskuddsenergi fra avfallsforbrenning, kloakk og datasenter som varmekilder i produksjonen, og dekker via vårt 700 kilometer lange fjernvarmenett mer enn 20 prosent av hovedstadens oppvarmingsbehov.

Kjøling er et viktig satsingsområde for oss. Planen er at vi om få år skal levere områdekjøling til næringsvirksomheter i næringsvekstområder i Oslo. Vi skal blant annet benytte overskuddsenergi fra Oslofjorden (kaldt vann) i produksjonen av kjøling.

Celsio eier og driver to avfallsforbrenningsanlegg i Oslo. Her sørger vi for trygg og miljøvennlig sluttbehandling av avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. 

Vi skal realisere karbonfangst. Vår ambisjon er realisering av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud. Karbonfangstanlegget vil være et stort og viktig bidrag til at Oslo kan nå sine ambisiøse klimamål. I tillegg vil fangstteknologien kunne kopieres til tilsvarende anlegg over hele verden. Byggingen ble igangsatt høsten 2022. Celsios prosjekt inngår i det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, "Langskip". 

Ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud produserer vi noe elektrisitet som vi selger i kraftmarkedet. Gjennom vårt datterselskap Hafslund Fiber tilbyr vi mørk fiber i bedriftsmarkedet.

Celsio har 230 ansatte.

www.celsio.no