Hafslund Oslo Celsio
Hafslund Oslo Celsio

Om Hafslund Oslo Celsio (Celsio)
Celsio er Norges største fjernvarmeleverandør og produserer og leverer fornybar fjernvarme til bedrifter og boliger i Stor-Oslo. Vi benytter lokal overskuddsenergi fra avfallsforbrenning, kloakk og datasenter som varmekilder i produksjonen, og dekker via vårt 700 kilometer lange fjernvarmenett mer enn 20 prosent av hovedstadens oppvarmingsbehov.

Kjøling er et viktig satsingsområde for oss. Planen er at vi om få år skal levere områdekjøling til næringsvirksomheter i næringsvekstområder i Oslo. Vi skal blant annet benytte overskuddsenergi fra Oslofjorden (kaldt vann) i produksjonen av kjøling.

Celsio eier og driver to avfallsforbrenningsanlegg i Oslo. Her sørger vi for trygg og miljøvennlig sluttbehandling av avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. 

Vi skal realisere karbonfangst. Vår ambisjon er realisering av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud. Karbonfangstanlegget vil være et stort og viktig bidrag til at Oslo kan nå sine ambisiøse klimamål. I tillegg vil fangstteknologien kunne kopieres til tilsvarende anlegg over hele verden. Byggingen ble igangsatt høsten 2022. Celsios prosjekt inngår i det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, "Langskip". 

Ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud produserer vi noe elektrisitet som vi selger i kraftmarkedet. Gjennom vårt datterselskap Hafslund Fiber tilbyr vi mørk fiber i bedriftsmarkedet.

Celsio har 230 ansatte.

www.celsio.no

00_02 (1).png

00_02 (1).png

Om Hafslund Oslo Celsio (Celsio)
Celsio er Norges største fjernvarmeleverandør og produserer og leverer fornybar fjernvarme til bedrifter og boliger i Stor-Oslo. Vi benytter lokal overskuddsenergi fra avfallsforbrenning, kloakk og datasenter som varmekilder i produksjonen, og dekker via vårt 700 kilometer lange fjernvarmenett mer enn 20 prosent av hovedstadens oppvarmingsbehov.

Kjøling er et viktig satsingsområde for oss. Planen er at vi om få år skal levere områdekjøling til næringsvirksomheter i næringsvekstområder i Oslo. Vi skal blant annet benytte overskuddsenergi fra Oslofjorden (kaldt vann) i produksjonen av kjøling.

Celsio eier og driver to avfallsforbrenningsanlegg i Oslo. Her sørger vi for trygg og miljøvennlig sluttbehandling av avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. 

Vi skal realisere karbonfangst. Vår ambisjon er realisering av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud. Karbonfangstanlegget vil være et stort og viktig bidrag til at Oslo kan nå sine ambisiøse klimamål. I tillegg vil fangstteknologien kunne kopieres til tilsvarende anlegg over hele verden. Byggingen ble igangsatt høsten 2022. Celsios prosjekt inngår i det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, "Langskip". 

Ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud produserer vi noe elektrisitet som vi selger i kraftmarkedet. Gjennom vårt datterselskap Hafslund Fiber tilbyr vi mørk fiber i bedriftsmarkedet.

Celsio har 230 ansatte.

www.celsio.no