Norges Skiforbund
Norges Skiforbund

Norges Skiforbund (NSF) ble stiftet 1908, og vi er et av Norges største særforbund. Under NSF ligger grenene alpint, freeski, freestyle, hopp, kombinert, langrenn, randonee og telemark i Norge. NSF har cirka 115 000 medlemmer fordelt på 16 kretser og 1150 klubber. 

Norges Skiforbunds (NSFs) formål er å lede norsk skiidrett og arbeide for å utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte, slik at forbundet imøtekommer de krav og utfordringer som Norges Skiforbunds medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller, samt å representere skiidretten internasjonalt. NSF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. NSFs visjon er Mange, gode og glade skiløpere. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

Skistyrets sakslister og referater, styrende dokumenter, årsberetninger, skipolitisk dokument, skitingsprotokoller finner dere under om oss på våres nettsider, mens grenenes referater ligger på respektive grensider.

Norges Skiforbund (NSF) er en sammenslutning av idrettslag som organiserer skiidrett og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Norges Skiforbund, stiftet 1908 etter initiativ av Foreningen til Ski-Idrettens Fremme (Skiforeningen) og dens formann Karl Roll. Vi var medvirkende til dannelsen av Den Internasjonale Skikommisjon i Oslo 1910, som var forløperen til Det internasjonale skiforbundet (FIS), stiftet 1924.

Les mer om oss på vår nettside: skiforbundet.no

Norges Skiforbund (NSF) ble stiftet 1908, og vi er et av Norges største særforbund. Under NSF ligger grenene alpint, freeski, freestyle, hopp, kombinert, langrenn, randonee og telemark i Norge. NSF har cirka 115 000 medlemmer fordelt på 16 kretser og 1150 klubber. 

Norges Skiforbunds (NSFs) formål er å lede norsk skiidrett og arbeide for å utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte, slik at forbundet imøtekommer de krav og utfordringer som Norges Skiforbunds medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller, samt å representere skiidretten internasjonalt. NSF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. NSFs visjon er Mange, gode og glade skiløpere. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

Skistyrets sakslister og referater, styrende dokumenter, årsberetninger, skipolitisk dokument, skitingsprotokoller finner dere under om oss på våres nettsider, mens grenenes referater ligger på respektive grensider.

Norges Skiforbund (NSF) er en sammenslutning av idrettslag som organiserer skiidrett og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Norges Skiforbund, stiftet 1908 etter initiativ av Foreningen til Ski-Idrettens Fremme (Skiforeningen) og dens formann Karl Roll. Vi var medvirkende til dannelsen av Den Internasjonale Skikommisjon i Oslo 1910, som var forløperen til Det internasjonale skiforbundet (FIS), stiftet 1924.

Les mer om oss på vår nettside: skiforbundet.no

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye