Norges Massasjeforbund
Norges Massasjeforbund

Norges Massasjeforbund - I trygge hender

Norges Massasjeforbund er særforbundet for utøvere av helserettet massasje og arbeider for økt kunnskap om, og utbredelse av massasjeterapi i Norge.
Forbundet arbeider aktivt for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser.
 
Våre medlemmer har spisskompetanse på terapeutisk berøring og massasjeterapi, og følger høye yrkesetiske- og faglige standarder. 
Vårt mål er å bidra til en bedre folkehelse!
Kunnskap, profesjonalitet og trygghet!

Sykdom koster – hvorfor ikke forebygge?5.3.2023 20:13:17 CET | Pressemelding

Med enkle grep kan mange livsstilsykdommer og -plager forebygges, hvis man når igjennom til pasienten på et tidlig tidspunkt. Massasjeterapeuten er i en gunstig posisjon fordi man gjerne møter pasienten tidlig i forløpet eller før store plager har oppstått og det er gode muligheter for god pasient-behandler relasjon. Fokuset er helsefremmende fremfor sykdomsorientert. Men hvorfor legges det ikke til rette for forebygging?

Stigmatisering av en hel bransje. Myndighetene har sviktet!8.12.2022 21:44:47 CET | Pressemelding

NRK har i sitt program Brennpunkt kartlagt og avslørt alvorlige anklager rettet mot deler av de såkalte thai- massasjesalongene i Norge. Dette er noe Norges Massasjeforbund ser svært alvorlig på og som vi selvfølgelig tar sterk avstand fra. Vi er samtidig også svært fortvilet over stigmatiseringen dette medfører for en ellers seriøs og stor yrkesgruppe av godt utdannede massører og massasjeterapeuter.

Etterlyser status på behandling av anmodningsvedtak fra Helse- og omsorgsdepartementet21.6.2022 21:02:10 CEST | Pressemelding

Generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) og styreleder i Norges Massasjeforbund (NMF) har sendt brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. I brevet etterlyser de informasjon om status på oppfølging av vedtakene i forbindelse med mva-saken og registerordningen. NNH og NMF etterlyser informasjon om framdriften når det gjelder anmodningsvedtakene 328 og 417.

Stort behov for en utredning av massasjebransjen17.2.2022 12:45:00 CET | Pressemelding

Etter nyhetsoppslag i media om en Thai-massør som ble banket opp av ukjent kunde etter sex-nekt ser Norges Massasjeforbund et behov for å presisere at selv om hendelsen er trist og vond for Thaimassøren dette gjelder, så kunne hendelsen vært unngått om alle tilbydere av massasjebehandling følger lovpålagte regler om å registrere pasienter med eget inntaksskjema og ordinær journalføring som setter krav til registrering av personopplysninger. Norges Massasjeforbund organiserer ikke Thai-massører, uten at de fyller våre strenge medlemskrav og har tatt utdannelse ved en av våre godkjente fagskoler. Vi ser med bekymring på utviklingen i bransjen etter myndighetens mva-vedtak i 2020 som setter både pasient- og terapeutsikkerheten i fare.

Rettferdig helsehjelp til alle!6.5.2021 15:19:00 CEST | Pressemelding

Norges Massasjeforbund har laget en lobbyfilm rettet mot politikere, byråkrater og beslutningstagere. Våre medlemmer yter helsehjelp som kan lindre muskel- og skjelettplager og være med på å redusere sykefravær og uføretrygd. Massasjeterapi har hatt mva-fritak, akkurat som f.eks fysioterapeuter og kiropraktorer - men i COVID 19-årene 2020/21 blir altså våre medlemmer plutselig pålagt 25 % mva hvilket gjør behandlingen for de som trenger dette atskillig dyrere! Stortinget ved opposisjonen vedtok at det skal en utredning til, vi har derfor et håp om at myndighetene tar til fornuft og klarer å skille seriøse, kunnskapsbaserte og godt utdannede utøvere fra den mindre seriøse delen av det som kalles alternativbransjen. Norges Massasjeforbund ønsker å påvirke til rettferdig helsehjelp og valgfrihet for alle - og at de som trenger nettopp denne behandlingene aller mest fortsatt skal ha råd til det! Ta deg tid til å se filmen:

Høringsinnspill til Finanskomiteèn fra Norges Massasjeforbund14.10.2020 20:56:00 CEST | Pressemelding

Imorgen torsdag 15 oktober er det høring i Finanskomiteèn i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2021. Dette er første høring hvor mva-saken blir behandlet. Denne høringen er primært skriftlige innspill pga covid-19 situasjonen. Innspillet fra Norges Massasjeforbund kan du lese under her. Det skal sies at hele denne prosessen er merkelig og uvant. Tidsfristene for innspill er ekstremt korte. Torsdag 22 oktober behandles forslaget i Helse- og omsorgskomiteèn og vi skal levere eget innspill der også. Fremover mot sluttbehandlingen i Stortinget skal vi gjøre vårt ytterste for å påvirke og vise politikere og komiteer at vi er en forbundsorganisasjon for profesjonell utvikling og spisskompetanse.
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Norges Massasjeforbund - I trygge hender

Norges Massasjeforbund er særforbundet for utøvere av helserettet massasje og arbeider for økt kunnskap om, og utbredelse av massasjeterapi i Norge.
Forbundet arbeider aktivt for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser.
 
Våre medlemmer har spisskompetanse på terapeutisk berøring og massasjeterapi, og følger høye yrkesetiske- og faglige standarder. 
Vårt mål er å bidra til en bedre folkehelse!
Kunnskap, profesjonalitet og trygghet!