Luftambulansetjenesten HF
Luftambulansetjenesten HF

Luftambulansetjenesten HF har det overordnede operative driftsansvaret for all luftambulanse i Norge.

Foretaket eies av de fire regionale helseforetakene.

All drift av luftambulanse i Norge betales og finansieres fullt ut av det offentlige.

Luftambulansetjenesten er landsdekkende og assisterer nesten 20.000 pasienter i året.

Sykehusene har det medisinske ansvaret og bemanner våre fly og helikoptre med sykepleiere og leger.

To flyselskap flyr våre fartøy på oppdrag for oss i dag:

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS flyr alle våre 10 ambulansefly fordelt på 9 baser.
Norsk Luftambulanse AS flyr alle våre 14 ambulansehelikoptre fordelt på 13  baser.

Luftambulansetjenesten HF har det overordnede operative driftsansvaret for all luftambulanse i Norge.

Foretaket eies av de fire regionale helseforetakene.

All drift av luftambulanse i Norge betales og finansieres fullt ut av det offentlige.

Luftambulansetjenesten er landsdekkende og assisterer nesten 20.000 pasienter i året.

Sykehusene har det medisinske ansvaret og bemanner våre fly og helikoptre med sykepleiere og leger.

To flyselskap flyr våre fartøy på oppdrag for oss i dag:

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS flyr alle våre 10 ambulansefly fordelt på 9 baser.
Norsk Luftambulanse AS flyr alle våre 14 ambulansehelikoptre fordelt på 13  baser.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye