Tolletaten

Tolletaten skal motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer og legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer.
Hovedoppgavene til Tolletaten er å forvalte regelverk for toll og vareførsel inn og ut av landet, kontrollere at varer er riktig deklarert, fastsette og kontrollere grunnlaget for toll og utføre oppgaver for andre etater på grensen.

Tolletaten avvikler direktekjøringsordningen i mars 2025 - og samtidig innføres digital melde- og opplysningsplikt.10.3.2023 13:39:50 CET | Pressemelding

Tolletaten legger nå frem den nye tidsplanen for avvikling av direktekjøringsordningen* og digitalisering av melde- og opplysningsplikten. Mars 2025 er det nye planlagte tidspunktet for når direktekjøring skal være avviklet og digital melde- og opplysningsplikt innført. Deklarering før eller ved grensepassering og digital melde- og opplysningsplikt er tilgjengelig allerede nå, og dermed blir det en omleggingsperiode på 24 måneder før dette skal være fullt ut gjennomført.

Tolletaten skal motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer og legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer.
Hovedoppgavene til Tolletaten er å forvalte regelverk for toll og vareførsel inn og ut av landet, kontrollere at varer er riktig deklarert, fastsette og kontrollere grunnlaget for toll og utføre oppgaver for andre etater på grensen.