Eviny
Eviny

Fornybarselskapet Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern. 

Vi jobber med fremtidens løsninger for produksjon og distribusjon av grønn og klimavennlig energi, og for at det skal bli mulig å ta den rene, fornybare kraften i bruk overalt. Energien vi får fra vannkraften og andre fornybare kilder, bruker vi til å bygge ut og drifte morgendagens infrastruktur innen fiber-, strøm- og fjernvarmenett, digital kommunikasjon, sol- og vindkraftanlegg, lynladere for elbil, lastebiler og gravemaskiner, og et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter.

I tilknytning til hovedaktivitetene selger vi også rådgivings- og entreprenørtjenester. Vi jobber også for elektrifisering gjennom utslippsfrie byggeplasser, havbruk og havner. Vi forsyner konserter, festivaler og andre arrangementer med batterier.

Vi er eid av folket. Når vi skaper resultater for oss selv, eierne våre og kundene våre, skaper vi samtidig resultater for klimaet, samfunnet og hver enkelt av oss.

Fornybarselskapet Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern. 

Vi jobber med fremtidens løsninger for produksjon og distribusjon av grønn og klimavennlig energi, og for at det skal bli mulig å ta den rene, fornybare kraften i bruk overalt. Energien vi får fra vannkraften og andre fornybare kilder, bruker vi til å bygge ut og drifte morgendagens infrastruktur innen fiber-, strøm- og fjernvarmenett, digital kommunikasjon, sol- og vindkraftanlegg, lynladere for elbil, lastebiler og gravemaskiner, og et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter.

I tilknytning til hovedaktivitetene selger vi også rådgivings- og entreprenørtjenester. Vi jobber også for elektrifisering gjennom utslippsfrie byggeplasser, havbruk og havner. Vi forsyner konserter, festivaler og andre arrangementer med batterier.

Vi er eid av folket. Når vi skaper resultater for oss selv, eierne våre og kundene våre, skaper vi samtidig resultater for klimaet, samfunnet og hver enkelt av oss.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye