Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1 400 ansatte og et budsjett på rundt 1,5 milliarder kroner. 

Vi har seks studiesteder: Lillehammer, Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad. I tillegg tilbyr vi noen utdanninger i Oslo, Kongsvinger og Tynset. 

Vi ønsker å være en pådriver i samfunnsutviklingen i Innlandet. Vi vil være kjent som en høgskole som samhandler med omgivelsene våre, blant annet ved å tilby utdanninger som er tilpasset behovene i arbeidslivet og drive forskning i tett samarbeid med næringslivet i regionen. 

Forskning

Utdanning

Ledelsen

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1 400 ansatte og et budsjett på rundt 1,5 milliarder kroner. 

Vi har seks studiesteder: Lillehammer, Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad. I tillegg tilbyr vi noen utdanninger i Oslo, Kongsvinger og Tynset. 

Vi ønsker å være en pådriver i samfunnsutviklingen i Innlandet. Vi vil være kjent som en høgskole som samhandler med omgivelsene våre, blant annet ved å tilby utdanninger som er tilpasset behovene i arbeidslivet og drive forskning i tett samarbeid med næringslivet i regionen.