Riksantikvaren
Riksantikvaren

PressevaktRiksantikvaren
Ikke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Riksantikvaren ble opprettet i 1912. Vi har ansvar for forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Direktoratet er underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Riksantikvaren ble opprettet i 1912. Vi har ansvar for forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Direktoratet er underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye