NORCE
NORCE

Dette er NORCE: 

NORCE - Norwegian Research Centre AS er et av Norges største uavhengige forskningsinstitutt. Vår rolle er å fremskaffe kunnskapen som setter oss i stand til å ta kloke valg for vår felles fremtid, og det gjenspeiler seg i vår visjon som er Lidenskap for kunnskap – sammen for bærekraft. På oppdrag for og i samarbeid med offentlig og privat sektor driver vi forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. 

NORCE er kystens institutt, og er lokalisert fra Alta og Tromsø i nord, Bergen, Haugesund og Stavanger i vest, Kristiansand i sør og Oslo i sørøst. Vi har 750 ansatte fra 50 ulike nasjonaliteter, 2000 prosjekter, 750 kunder og årlig 450 vitenskapelige publikasjoner. 

Dette er NORCE: 

NORCE - Norwegian Research Centre AS er et av Norges største uavhengige forskningsinstitutt. Vår rolle er å fremskaffe kunnskapen som setter oss i stand til å ta kloke valg for vår felles fremtid, og det gjenspeiler seg i vår visjon som er Lidenskap for kunnskap – sammen for bærekraft. På oppdrag for og i samarbeid med offentlig og privat sektor driver vi forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. 

NORCE er kystens institutt, og er lokalisert fra Alta og Tromsø i nord, Bergen, Haugesund og Stavanger i vest, Kristiansand i sør og Oslo i sørøst. Vi har 750 ansatte fra 50 ulike nasjonaliteter, 2000 prosjekter, 750 kunder og årlig 450 vitenskapelige publikasjoner.