Arkivverket-logo

Arkivverket

Arkivverket

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

 

Pa 0501 - Benneche, Christian/Arkivverket

Historisk viktig foto som viser avløsning i politigården i Stavanger: Fungerende politimester Christian Benneche overtar Stavanger Politikammer 8. mai 1945. Pålitelige politifolk ble orientert om sine oppgaver. Statspolitifolk i grønne uniformer ble sendt hjem til husarrest. Fotograf er trolig Alf Endsjø, politifotograf i Stavanger politidistrikt (Arkivref.: Fotograf: Alf Endsjø, Pa 0501 - Benneche, Christian/Arkivverket/Statsarkivet i Stavanger/SAS_1995_FLY_9_24).

  • Kreditering: Arkivref.: Fotograf: Alf Endsjø, Pa 0501 - Benneche, Christian/Arkivverket/Statsarkivet i Stavanger(SAS_1995_FLY_9_24).
  • Rettigheter: Lisenser for bruk : Falt i det fri Rettighetsforvalter: Arkivverket
  • BILDER | JPG
  • Last ned
Pa 0501 - Benneche, Christian/Arkivverket

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye