Arkivverket
Arkivverket

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

 

Mapper
Vis Alt
Typer
Vis Alt

RA, Riksarkivets diplomsamling, F06:L0002- Dokument nr. 4, 1344

BILDER | JPG
Dok. nr. 4: Hyllingsbrev 17.7.1344 frå bymennene i Nidaros, Bergen, Oslo og Tønsberg, bøndene og almuen i Stjørdalsfylke, Gauldalsfylke, Namdalsfylke, Sunnmøre, Sunnhordland, gulatingsmennene og bøndene av Hordaland om at dei hyllar Håkon (6. Magnusson) som konge i samsvar med dei brev som er sett opp om dette, og kong Magnus 7. Eirikssons tidlegare forordning (Arkivreferanse: Arkivverket/RA, Riksarkivets diplomsamling, F06/L0002- Dokument nr. 4, 1344). Dokumentet er henta frå Arkivverkets Diplomsamling, serien Norske statsdokumenter, frå 1295 til 1646, som vart fotografert og lagt ut på nett i 2019. Lenke til Digitalarkivet: https://www.digitalarkivet.no/db50002320500004

D/S Stavangerfjord

BILDER | JPG
Knut Lind reiste på tur med D/S Stavangerfjord langs kysten og opp til Svalbard. Fotografiet er fra denne turen. Fotografiet er en del av en fotoserie med motiver av familien Lind. Flere av de mannlige familiemedlemmene i Lind-familien hadde ledende stillinger i Østlandske Petroleumskompani (senere Esso Norge). Det er private fotografier og portretter, foto av forskjellige anlegg knyttet til Esso, turer de har vært på i Norge og utlandet. Fotografiene er sannsynligvis tatt av Knut Lind.

Tur langs kysten

BILDER | JPG
Shuffelboard ombord på D/S Stavangerfjord. Knut Lind reiste på tur med D/S Stavangerfjord langs kysten og opp til Svalbard. Fotografiet er fra denne turen. Fotografiet er en del av en fotoserie med motiver av familien Lind. Flere av de mannlige familiemedlemmene i Lind-familien hadde ledende stillinger i Østlandske Petroleumskompani (senere Esso Norge). Det er private fotografier og portretter, foto av forskjellige anlegg knyttet til Esso, turer de har vært på i Norge og utlandet. Fotografiene er sannsynligvis tatt av Knut Lind.

Hengebro

BILDER | JPG
Fotografiet var merket med Sogn og Nordfjord 1941. Fotografiet er en del av en fotoserie med motiver av familien Lind. Fotografiene er sannsynligvis tatt av Knut Lind. Fotografiet er en del av en fotoserie med motiver av familien Lind. Flere av de mannlige familiemedlemmene i Lind-familien hadde ledende stillinger i Østlandske Petroleumskompani (senere Esso Norge). Det er private fotografier og portretter, foto av forskjellige anlegg knyttet til Esso, turer de har vært på i Norge og utlandet. Fotografiene er sannsynligvis tatt av Knut Lind.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Siste
  • >>

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye