Gemini.no

Gemini.no utgis av NTNU og Sintef. Nettstedet inneholder allmennrettede forskningsnyheter om teknologi, energi og miljø, naturvitenskap, fisk og havbruk, innovasjon, helse, samfunn og humaniora.

Gemini.no utgis av NTNU og Sintef. Nettstedet inneholder allmennrettede forskningsnyheter om teknologi, energi og miljø, naturvitenskap, fisk og havbruk, innovasjon, helse, samfunn og humaniora.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye