Fretex
Fretex

Formål:
Fretex skal bidra til et bedre miljø, og til at mennesker får og beholder arbeid. Fretex er en del av Frelsesarmeen i Norge. 

Visjon:
Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Kjerneverdier:
Kjærlighet, Åpenhet, Lønnsomhet, Engasjement

Formål:
Fretex skal bidra til et bedre miljø, og til at mennesker får og beholder arbeid. Fretex er en del av Frelsesarmeen i Norge. 

Visjon:
Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Kjerneverdier:
Kjærlighet, Åpenhet, Lønnsomhet, Engasjement