Stortinget
Stortinget

Pressevakt(Vennligst ring, ikke send sms.)

Pressevakt for presidentskap, direktør og øvrig administrativ ledelse er bemannet på telefon kl. 09.00–15.00 på hverdager. E-post leses hverdager 07.30–16.30.

Tel:+47 920 10 681presse@stortinget.no

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.

Se også våre pressesider på stortinget.no.

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.

Se også våre pressesider på stortinget.no.