Mattilsynet
Mattilsynet
Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Triploid oppdrettslaks har generelt dårligere helse og velferd enn tradisjonell oppdrettslaks1.11.2023 12:50:27 CET | Pressemelding

Triploid oppdrettslaks har generelt dårligere helse og velferd enn tradisjonell oppdrettslaks, og trenger andre oppdrettsbetingelser enn tradisjonell laks. Selv om helse og velferdsutfordringer delvis kan kompenseres ved fôrtilskudd og endrede miljøbetingelser, er det ikke er mulig å gjennomføre enkelte av de nødvendige justeringene under dagens kommersielle oppdrettsforhold.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>
Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.