YS

YS vil sikre medlemmenes kjøpekraft

Del

- YS vil sikre medlemmenes kjøpekraft når vi om ikke lenge starter forhandlingene i tariffoppgjørene, sier YS-leder Erik Kollerud. I dag vedtok YS sine krav til årets mellomoppgjør.

- Vi slutter opp om frontfagsmodellen, og den samlede lønnsveksten for arbeidere og funksjonærer i konkurranseutsatte næringer skal være retningsgivende for lønnsutviklingen for hele arbeidslivet. Samtidig må modellen være fleksibel nok til at enkelte grupper som har berettigede krav kan få høyere rammer enn frontfaget, sier YS-lederen.  

- Koronapandemien har ført til lavere aktivitetsnivå i økonomien og høy ledighet. Samtidig har de kraftige økonomiske tiltakspakkene det siste året bidratt til å begrense ringvirkningene. Derfor venter vi god vekst i norsk økonomi når vaksineringen blir utbredt og smitteverntiltakene lempes på, påpeker Kollerud. 

Pandemien vil gi varige endringer av arbeidslivet
Koronakrisen har fremskyndet den digitale omstillingen i arbeidslivet. Ny teknologi har gjort det mulig å jobbe hjemmefra og har økt fleksibiliteten. YS er bekymret for at grensene mellom jobb og fritid viskes ut, med nedgang i overtidsbetaling og forskjøvet arbeidstid.

- Vi vil følge nøye med på at arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid gjelder fullt ut også for hjemmearbeid og fjernarbeid. Vi forutsetter et forsvarlig arbeidsmiljø og at balansen mellom arbeidstid og fritid er ivaretatt både for arbeidstakere og ledere på alle nivåer, sier YS-lederen. 

YS forutsetter at arbeidsgiver dekker alle utgifter til utstyr for arbeid fra hjemmekontor.

Permitterte må kunne delta i opplæring og kompetansetiltak 
I YS’ inntektspolitiske dokument fremmes det også krav om at alle de som er permittert i løpet av pandemien skal kunne delta i opplæring og kompetansetiltak i permitteringsperioden.

- Vi må sikre at de som nå er permittert står enda bedre rustet til å møte en ny normalsituasjon etter pandemien, sier han.

Kollerud påpeker at pandemien har forsterket utfordringene arbeidslivet sto i for ett år siden.  

- Klimakrise, eldrebølge, digitalisering og globalisering er fortsatt de store utfordringene. Det siste året har bare understreket behovet for å satse på livslang læring og sikre at arbeidstakerne har relevant kompetanse og forblir attraktiv arbeidskraft de neste tiårene, sier YS-lederen. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om YS

YS
YS
Lakkegata 23
0187 Oslo

http://www.ys.no

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 226 000 medlemmer i våre 13 YS-forbund.

Følg saker fra YS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra YS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra YS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom