YS

YS' strakskommentar til statsbudsjettet

Del

- Vi trenger et omfattende omstillings- og kompetanseløft for å bygge det nye arbeidslivet etter pandemien. Regjeringen leverer ikke godt nok på dette, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud

- De siste to årene har vi brukt de store pengene på å hjelpe arbeidstakere og bedrifter gjennom krisen. Hovedoppgaven vår fremover å gjøre arbeids- og næringslivet i stand til å omstille seg på en måte som sikrer god vekst og gode og trygge jobber for flere. Det er her vi må bruke de store pengene, sier han.

- Den viktigste investeringen vi kan gjøre nå er å satse stort på å utvikle arbeidstakernes kompetanse gjennom hele livet. Regjeringen Solberg investerer for lite i det som er viktigst for fremtiden, sier han.

Han mener at regjeringens økte bevilgninger til utdanning og kompetanse er for puslete.

- Etableringen av distriktsprogram for kompetanseutvikling og i ny ordning for studiesenter er bra, men det følger for lite penger med.

- Vi ville brukt de store pengene på å sikre etter- og videreutdanning til flere, støtte til kompetansetiltak på arbeidsplassene, øke antallet studieplasser på fagskolene og sikre enda høyere kvalitet gjennom utdanningsløpet, sier han.

Han etterlyser også en større satsing på NAV

- For mange er ikke krisen over. NAV må settes bedre i stand til å hjelpe de ledige og permitterte inn i arbeidslivet eller inn i arbeidsmarkedstiltak og opplæring. Det hjelper ikke å ha mange ledige jobber hvis de arbeidsledige ikke kan fylle disse, sier han.

ABE-reformens siste krampetrekning
YS-lederen er oppgitt over at ABE-kuttet nok en gang foreslås videreført, for åttende året på rad.

- Vi håper 2021 blir siste år med ostehøvelkutt og at en slutter med dette primitive formen for effektivisering. Heldigvis har det nye stortingsflertallet lovet å fjerne det. Vi forventer at de holder løftet sitt, sier han.

Fornøyd med at økt CO2-avgift kompenseres med lavere skatt
Regjeringen foreslår å øke CO2-avgiften samtidig som trinnskatten på de laveste trinnene senkes. Det er YS-lederen fornøyd med.

- Høyere CO2-avgifter vil bidra til den grønne omstillingen, men økte avgifter har ikke fordelingsmekanismer i seg. For å forhindre at avgiftsøkninger i for stor grad rammer lavinntektshusholdninger, har vi lenge tatt til orde for at CO2-avgiftene følges opp av en lavere skatt for de med lave og middels inntekt. Det er positivt at regjeringen følger dette opp, sier Kollerud.

Fagforeningsfradraget på stedet hvil
Regjeringen foreslår å videreføre fagforeningsfradraget på fjorårets nivå. Det er YS-lederen sterkt kritisk til.

- Nå har satsen stått stille siden 2013. I realiteten har verdien av fradraget sunket betraktelig. Etter en krise der vi virkelig har sett verdien av et godt organisert arbeidsliv og et tett partssamarbeid, velger regjeringen nok en gang å gjøre det dyrere for folk flest å være organisert. Det er trist, sier Kollerud.

Kommunene må få økte overføringer
YS krever at regjeringen satser mer på kommuneøkonomien.

- Kommunene er grunnstammen i velferdsstaten vår. Koronapandemien har forsterket behovet for en solid kommuneøkonomi. Vi trenger en økt satsing på kvalitet i de kommunale tjenestene fremover, mer enn det regjeringen Solberg legger opp til, sier YS-lederen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud
Last ned bilde

Om YS

YS
YS
Lakkegata 23
0187 Oslo

http://www.ys.no

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 226 000 medlemmer i våre 13 YS-forbund.

Følg pressemeldinger fra YS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra YS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra YS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom