YS

YS om regjeringsplattformen: En god plattform for omstilling og utvikling av arbeidslivet

Del

-Regjeringsplattformen inneholder mange gode og viktige grep som ruster oss for fremtiden. Jeg er særlig med fornøyd med at den nye regjeringen vil utvide og forsterke partssamarbeidet, sier YS-leder Erik Kollerud

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud

-Et tettere, mer forpliktende og mer strategisk partssamarbeid er avgjørende for å møte de store utfordringene Norge står overfor i årene som kommer. Klimakrise, teknologisk utvikling og eldrebølge er felles utfordringer. Da må vi løse dem sammen. Jeg ser fram til samarbeidet, sier YS leder Erik Kollerud.

Han er glad for at kompetanseutvikling særlig trekkes frem som et området det skal samarbeides tettere på.

-Å satse på livslang læring blir det viktigste virkemiddelet for å sikre konkurransekraft og velferd og for å løse klimakrisen, sier Kollerud

-Vi har over lang tid løftet behovet for en helhetlig kompetansereform for arbeidslivet og en langtidsplan for livslang læring, utarbeidet gjennom trepartssamarbeidet. Dette leverer den nye regjeringen på.

Kollerud er også fornøyd med løftene om endringer i offentlig sektor.

-Først og fremst er jeg glad for at ABE-reformen nå forsvinner. Den har vært usedvanlig lite vellykket og gitt dårligere tjenester. Så ser vi frem til å arbeidet med å utvikle en tillitsreform som skal gi mindre byråkrati og å styrke arbeidet for mer heltid, sier han.

-Regjeringen lover også et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor. Det trenger vi. Våre tillitsvalgte skal være konstruktive pådrivere i dette arbeidet.

Regjeringen lover også å reversere Solberg-regjeringens åpning for midlertidige ansettelser

-Hele fagbevegelsen gikk til politisk streik mot dette i 2015. Hele og faste stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet. Vi er også positive til at regjeringen vil gjøre de nødvendige endringene i regelverket for å hindre unorske organisasjonsmodeller, i tråd med Fougner-utvalgets forslag, sier Kollerud.

Plattformen vil geografisk differensiere miljø- og klimaavgifter og gjøre unntak fra avgift på utslipp fra biologiske prosesser. 

-Regjeringserklæringen legger opp til unntak og differensiering av klimaavgiftene. Det er uheldig fordi det gjør klimapolitikken mindre virkningsfull, sier YS-leder Erik Kollerud

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud
Last ned bilde

Om YS

YS
YS
Lakkegata 23
0187 Oslo

http://www.ys.no

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 226 000 medlemmer i våre 13 YS-forbund.

Følg pressemeldinger fra YS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra YS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra YS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom