YS

YS om regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet: - Bra kursendring på mange områder

Del

- Regjeringen innfrir veldig mye av det vi har bedt om med dette budsjettopplegget. Vi er spesielt glad for økt innsats for de ledige og permitterte, sterkere kommuneøkonomi, økt fagforeningsfradrag og aktiv næringsutvikling. Samtidig har vi noen viktige områder vi ber stortingsflertallet rette opp, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud

- Vi skulle gjerne sett at ABE-reformen ble skrotet nå og vil be Stortinget om et forpliktende vedtak for å gjøre dette årlige, automatiske utgiftskuttet til historie, sier Kollerud.

På toppen av ABE-reformen legger regjeringen på et kutt på 40 millioner til ulike, statlige etater. Det er begrunnet i at en skal kutte på kjøp av konsulenter, men når midlene ikke føres tilbake til etatens ordinære drift blir dette en ren innstramming i etatenes rammer. 

Tolletaten er i en vanskelig situasjon. Nå legger regjeringen opp til et ytterligere kutt på 3,4 millioner. Det går i helt gal retning, mener YS, og vil svekke grensekontrollen med de store ressursutfordringene som allerede finnes.

YS er fornøyd med at regjeringen har funnet rom for å styrke driften av NAV, Skatteetaten og Arbeidstilsynet. 

- Kollektivtrafikken opplever fortsatt svikt i inntektene. Dette er viktige arbeidsplasser i det grønne skiftet. YS krever en ekstra omstillingspakke for å sikre et attraktivt kollektivtilbud i 2022, sier Kollerud.

- Vi er glade for at regjeringen forsterker den grønne omstillingen, med blant annet 300 millioner ekstra til ENOVAs satsing på grønn teknologiutvikling i næringslivet. 

YS-lederen mener det er fornuftig av regjeringen å legge opp til å ta ned oljepengebruken nå, slik også Solberg-regjeringen la opp til:

- Økonomien i stort trenger ingen ekstra stimulans nå. Da bør vi benytte anledningen til å holde igjen på oljepengebruken, slik at vi har reserver å gå på senere, forklarer Kollerud.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud
Last ned bilde

Om YS

YS
YS
Lakkegata 23
0187 Oslo

http://www.ys.no

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 226 000 medlemmer i våre 13 YS-forbund.

Følg pressemeldinger fra YS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra YS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra YS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom