YS

YS med klare krav til neste års statsbudsjett

Del

- Vi trenger et statsbudsjett som ivaretar de som fortsatt står utenfor arbeidslivet og som tydelig legger vekt på verdiskaping og nye arbeidsplasser, sier YS-leder Erik Kollerud. I dag begynner Regjeringens budsjettkonferanse, der hovedlinjene for neste års statsbudsjett skal legges.

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud

- Selv om befolkningen blir vaksinert og samfunnet gjenåpnes, vil koronakrisen gi kraftige etterdønninger langt inn i 2022, sier YS-lederen og har tydelige krav til hvor det bør satses.

- NAV må få tilstrekkelig med ressurser til å følge opp de langtidsledige. Vi må forhindre at for mange går over på arbeidsavklaringspenger, eller andre helserelaterte ytelser. Koronakrisen må ikke bli starten på langvarig utenforskap for mange, advarer Kollerud.

- Koronakrisen har også forsterket behovet for å satse på kompetanse. Det er viktig, både for å lykkes med en nødvendig omstilling i norsk næringsliv og for å legge til rette for at det skapes nye arbeidsplasser. Vi må sørge for livslang læring i praksis, sier han.

Dette innebærer ordninger for finansiering av etter- og videreutdanning, satsing på midler til bedriftsintern omstilling og å få på plass et system for realkompetansevurdering. 

- Vi vet hva som må til. Nå handler det om å omsette det i faktisk politikk, sier YS-lederen.

Kollerud er også opptatt av at det må satses på de kommunale velferdstjenestene: 

- Koronakrisen har rammet barn og unge og andre sårbare grupper hardt. Vi må sikre at kommunene har midler til å ta et krafttak i velferdstjenestene, spesielt rettet mot barn og unge, og ressurser til å håndtere sosiale utfordringer som måtte komme i kjølvannet av koronakrisen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud
Last ned bilde

Om YS

YS
YS
Lakkegata 23
0187 Oslo

http://www.ys.no

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 226 000 medlemmer i våre 13 YS-forbund.

Følg saker fra YS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra YS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra YS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom