SINTEF

Wiki for fiskevennlig vannkraft

Del

Utbygging av vannkraft må skje på naturens premisser. Miljødesign er en metode som tar hensyn til natur og samfunn når man utvikler nye energiprosjekter. Nå har forskere fra SINTEF lansert en nettside (wiki) med tiltak, metoder og verktøy for fiskevennlig vannkraft.

Øvre Leirfoss vannkraftverk, Trondheim kommune (Foto: SINTEF)
Øvre Leirfoss vannkraftverk, Trondheim kommune (Foto: SINTEF)

Målet med wikiener å forbedre tilstanden for fisk ved å presentere de mest oppdaterte tiltakene og nye innovative verktøy innen miljødesign, sier Bendik Torp Hansen fra SINTEF Energi, som er prosjektleder for wikien 

Wikien er en del av arbeidet iEU-prosjektet FIThydroHovedmålgruppen er regulanter som vil innføre tiltak, konsulenter, ulikeinteressegrupper, forvaltning og forskere.  

Med økende klimaendringer trenger vi både mer fornybar vannkraft, samt å bruke den fleksible vannkraften til å spille sammen med vind- og solkraft, sier seniorforsker i SINTEF Energi Atle Harby.  

- Dette må gjøres på naturens premisser, og da trenger vi å bruke miljødesignMiljødesign er en metode som tar hensyn til både kraftproduksjon og miljøforhold gjennom å kombinere kunnskap om vannkraft, hydrologi, teknologi, økonomi, biologi og samfunn, sier Harby. 

Samler alle tiltak på et sted 

- Wikien samler alle tiltak som kan gjennomføres for å gjøre vannkraft mer fiskevennlig og samtidig ivareta kraftproduksjon, sier Bendik Torp Hansen. - Nå har vi samlet mest mulig informasjon på ett sted og dette hadde ikke blitt gjort før. 

Wikien presenterer en katalog med avbøtende tiltak som kan brukes for å løse utfordringer relatert til miljøbasert vannføring, habitatforhold, sedimenthåndtering, og opp- og nedvandring for fisk. Wikien gir også informasjon om metoder, verktøy og instrumenter som kan brukes til å planlegge, gjennomføre, overvåke og vedlikeholde tiltakene.  

- Et godt kunnskapsgrunnlag er viktig og nødvendig for å sikre gode avveininger av fordeler og ulemper ved ulike miljøtiltak i den enkelte sak. En kunnskapsbase som wiki vil kunne bidra til det, sier senioringeniør Eilif Brodtkorb i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). 

Hvert tiltak er illustrert med en klassifiseringstabell som viser ekstra informasjon, som for eksempel hvilke typer elver tiltaket passer for, hvilke fiskearter det er rettet mot, og teknologiens modenhet. Kostnader for tiltakene er også gitt, der det finnes datagrunnlag.  

- For å gjøre resultatene fra prosjektet allment tilgjengelig, ligger wikien åpen for alle, sier Torp Hansen.  

Verktøy for riktig beslutning 

FIThydro-prosjektet har også utviklet et beslutningsstøtteverktøy (Decision Support System/DSS) som er knyttet til wikien. DSS og wikien hjelper brukere til å finne mulige avbøtende tiltak. 

Wikien kan støtte beslutningsprosesser og bidra til en enklere kommunikasjon og forhandling ved å gi brukere en samlet plattform som kunnskapsgrunnlag, sier Torp Hansen.  

- Wikien er et levende dokument som kontinuerlig vil bli oppdatert av eksperter med den nyeste teknologien og forskningen, avslutter han. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Øvre Leirfoss vannkraftverk, Trondheim kommune (Foto: SINTEF)
Øvre Leirfoss vannkraftverk, Trondheim kommune (Foto: SINTEF)
Last ned bilde
Skjermdump av FitHydro wiki
Skjermdump av FitHydro wiki
Last ned bilde
Atle Harby (Foto: PK Foto)
Atle Harby (Foto: PK Foto)
Last ned bilde
Atle Harby, seniorforsker SINTEF Energi (Foto: SINTEF)
Atle Harby, seniorforsker SINTEF Energi (Foto: SINTEF)
Last ned bilde
Bendik Torp Hansen (Foto: SINTEF)
Bendik Torp Hansen (Foto: SINTEF)
Last ned bilde

Lenker

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF Energi er et forskningsinstitutt for anvendt forskning, som skaper innovative energiløsninger. Vi tilbyr den fremste forskningsbaserte kunnskapen nasjonalt og internasjonalt for å gi våre kunder verdiøkende løsninger og tjenester. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

 

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom