Widerøe tildeles kontrakt for drift av ruten Evenes – Bodø fra 1. januar 2021

Del

- Gjennom tildeling av kontrakt til Widerøe for drift av ruten Evenes – Bodø sikrer vi forbindelsen mellom fylkeshovedstaden og blant annet Narvik, slik at folk kan komme seg til sykehus og andre nødvendige avtaler. Dette vil bidra til å binde en region med store avstander sammen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Widerøe besluttet i vinter å legge ned det kommersielle tilbudet mellom Evenes og Bodø. Samferdselsdepartementet lyste med bakgrunn i dette ut en konkurranse om drift av den regionale flyruten Evenes – Bodø 4. juni 2020. Tilbudsfristen for flyselskapene var 10. august 2020. Departementet mottok tilbud fra Widerøe og DAT LT.

Widerøe har tilbudet med det laveste kravet til kompensasjon og innstilles derfor som kontraktsvinner. Flyruten Evenes – Bodø blir dermed innlemmet i den såkalte FOT-ordningen (forpliktelser til offentlig tjenesteytelse).

Den nye avtalen trer i kraft 1. januar 2021 og varer til og med 31. mars 2022. Kontrakten vil dermed utløpe samtidig med kontraktene for de øvrige flyrutene som er omfattet av ordningen med offentlig kjøp i Nord-Norge. Etter utløpet av flyruteavtalene i Nord-Norge 31. mars 2022 vil det være fylkeskommunene som vil være ansvarlig for utformingen av det regionale flyrutetilbudet, inkludert ev. videre flyrutekjøp mellom Evenes og Bodø, i tråd med Stortingets vedtak i behandlingen av regionreformen.

 

For flere opplysninger – se:

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan i arbeid: Samferdselsministeren har i dag fått nye svar om kostnader og lønnsomhet15.10.2020 14:08:03 CESTPressemelding

Samferdselsdepartementets virksomheter leverer i dag oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjekter de har foreslått å prioritere. – Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss å bruke ressursene best mulig i Nasjonal transportplan 2022–2033, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom