Samferdselsdepartementet

Widerøe tildeles kontrakt for drift av flyruten Røros–Oslo

Del

Samferdselsdepartementet tildeler Widerøe's Flyveselskap AS kontrakt etter konkurranse om drift av flyruten Røros–Oslo for perioden 1. november 2022 til 31. mars 2024.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

– Vi er glade for å få på plass en ny og mer permanent avtale for Røros. Det vil gi et mer forutsigbart flyrutetilbud for de reisende og for næringslivet på Røros, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet lyste 28. april 2022 ut en ny konkurranse om regionale ruteflyginger på flyruten Røros–Oslo. Utlysningen var en konsekvens av at departementet sa opp kontrakten med den daværende operatøren i januar 2022. I mellomtiden har ruten vært drevet med mer kortsiktige avtaler. Flyselskap i alle EU/EØS-land ble invitert til å levere tilbud på drift av ruten.

To tilbydere
Samferdselsdepartementet mottok to tilbud i konkurransen: fra DAT AS / DAT LT og Widerøe. Som følge av lokale utfordringer med morgentåke på lufthavnen visse deler av året, ble det åpnet for at tilbyderne kunne inngi tilbud både med og uten nattparkering av flyet på Røros lufthavn. Det ble satt et pristak der staten sa seg villig til å betale inntil 20 pst. mer for nattparkering på Røros sammenlignet med lavest tilbud uten nattparkering.

Samferdselsdepartementet har etter forhandlinger innstilt Widerøe som operatør på flyruten Røros–Oslo fra 1. november 2022 for driftsalternativet uten krav til nattparkering på Røros lufthavn.

Det er også Widerøe som har operert de midlertidige avtalene, der den siste løper ut i oktober. Den nye avtalen varer til 31. mars 2024, og utløpet av avtalen sammenfaller med utløpet av de øvrige FOT-ruteavtalene for Nord-Norge og Sør-Norge. Samferdselsdepartementet er godt i gang med å forberede utlysningen av konkurransen for perioden fra 1. april 2024.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Koronapandemien: 500 millioner kroner i omstillingsmidler til fylkeskommunal kollektivtransport2.9.2022 08:00:00 CEST | Pressemelding

– Kollektivtransporten ble hardt rammet under pandemien. Heldigvis ser det ut til at vi har lagt det verste bak oss, men som ventet ser vi en ny normal med noe færre reisende enn før. Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for fylkeskommunene. De får derfor en omstillingspakke til kollektivtransporten på 500 millioner kroner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom