Meteorologisk institutt

Webinar: Det livsviktige vannet

Del

Du vet kanskje at plast i havet overvåkes? Men vet du hva havvarsler er og brukes til? Noen klimaendringer ser vi tydeligere enn andre. Det som skjer i havet og i fjorden er ikke så lett å se, men forskerne våre vet likevel mye om hvordan klimaendringer påvirker kysten vår.

Foto: Yoann Boyer/Unsplash
Foto: Yoann Boyer/Unsplash

Ciens webinar 25. august kl. 09.30-11.00

Webinaret er gratis, men vi vil gjerne vite hvor mange som kommer. Ved å melde deg på får du invitasjon via zoom.

Meld deg på her

Vi må bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte

Hvordan står det til med havet og kysten? Forholdene i havet er avgjørende for menneskeheten. Klimaendringer bidrar til å endre havtemperatur og havstrømmer, og dermed også livet i havet.

FN har listet opp flere bærekraftsmål for verden og nummer 14 handler om liv under vann og at vi må sørge for at vi bevarer og bruker hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte.

Når noe havner i havet, hvor blir det av?

For å ivareta kystområdene og oppnå bærekraftsmålet er operasjonell havmodellering av stor betydning og det vil vi få vite mer om på dette webinaret.

Foredrag

Havvarsler redder liv

Kai Håkon Christensen (Meteorologisk institutt)

Havet er et dynamisk system som følger de samme fysiske lovene som atmosfæren. Meteorologisk institutt har ansvar for den operasjonelle havvarslingen i Norge og lager prognoser for havstrømmer, vannstand, saltholdighet og temperatur, sjøisutbredelse og overflatebølger. Instituttet har døgnbemanning for å gi beslutningsstøtte ved søk- og redningsaksjoner, oljeutslipp og andre akutte hendelser.

Prognosene benyttes også til planlegging av offshore-operasjoner, navigering og kartlegging av det marine miljøet. Det er et komplekst operasjonelt system som ligger til grunn for havvarslene, noe oseanograf Kai Håkon Christensen vil fortelle mer om.

Havvarsler til alle

Jan Erik Stiansen (Havforskningsinstituttet)

Du la kanskje merke til at det kom en ny nettjeneste som gir deg badetemperaturer for hele Norge i sommer? Det er på havvarsel.no du finner disse badetemperaturene og etter hvert utvides tjenesten med mer data. Jan Erik Stiansen fra Havforskningsinstituttet kommer til å fortelle litt om dette og om havvarsling i praksis. Det kommer også studenter fra IFI (Institutt for informatikk ved UiO) som har utviklet nyttige apper basert på havvdata som er tilgjengelige.  

Hvor blir forurensningen i havet av? Vi kan gi deg svaret.

Magne Simonsen (Meteorologisk institutt)

Det er flere tiår siden det først ble satt fokus på forurensning av elver og fjorder i Norge og de siste fem årene har det virkelig blitt fokus på plast i havet og hvilke skader den kan påføre naturen og menneskene. Meteorologisk institutt følger med på forurensningen med avanserte modeller som beregner hvordan plast og annen forurensning driver i havet og på avrenning fra land som kan skade planter, dyr og miljøet langs kysten. 

Magne Simonsen er forsker ved Meteorologisk institutt og vil fortelle mer om hvordan vi overvåker og simulerer transport i havet ved å se på strøm, vind og bølger.  

Hvordan er tilstanden langs kysten vår?

Helene Frigstad (NIVA)

Klimaendringer påvirker de livsviktige kretsløpene i kyst- og havområdene våre. Så hvordan er tilstanden langs kysten vår? 

Helene Frigstad er kjemisk oseanograf i NIVA og har mye kunnskap om hva klimaendringer gjør med kyst- og havområdene våre. Hun jobber blant annet med prosjektet MARTINI som ser på vannkvaliteten i kystområdene og hvordan den kan beregnes. Det er viktig både for at Norge bedre skal kunne ivareta de viktige økosystemene langs kysten, og for å imøtekomme EUs rammedirektiv for vann. På seminaret vil hun si litt om vannkvaliteten langs kysten og hvordan den monitoreres. 

Det vil bli satt av tid til spørsmål til foredragsholderne. 

Meld deg på her

Velkommen!

Nøkkelord

Kontakter

Mai-Linn Finstad Svehagen, kommunikasjonsrådgiver ved Meteorologisk institutt.
T.: 41004321
mailinn.finstad@met.no

Bilder

Foto: Yoann Boyer/Unsplash
Foto: Yoann Boyer/Unsplash
Last ned bilde

Lenker

Om Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt
Meteorologisk institutt
Postboks 43 Blindern
0313 Oslo

22 96 30 00http://www.met.no

CIENS består av CICEROMeteorologisk InstituttNIBR (OsloMet), NIKUNILUNINANIVATØI, og Universitetet i Oslo.

Følg pressemeldinger fra Meteorologisk institutt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Meteorologisk institutt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Meteorologisk institutt

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom