Virke

Virke: Vekst i handelen selv med stengte butikker

Del

Varehandelen per april har økt med 10 prosent målt mot fjoråret. Netthandelen har den sterkeste veksten på 52,7 prosent målt mot samme periode i fjor. Ser vi netthandel målt mot 2019 har den en vekst på nesten 100 prosent. Butikkhandelen har også en sterk vekst med 6,2% målt mot samme periode i fjor.

Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel.
Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel.

- Tallene viser at handlevanene våre fortsatt er preget av koronarestriksjoner, med sterk vekst i netthandelen og butikkhandel. Men denne veksten vil dempes i tråd med gjenåpningen av samfunnet, sier Harald J. Andersen, direktør for handel i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon. 

Veksten per april drives videre av en ekstra handledag samt det at de to første månedene i fjor var uten koronarestriksjoner. Veksten faller noe tilbake i april grunnet nedstengte butikker, men veksten per april er sterk selv med butikknedstengninger.

- Det ser ut som om noe av denne nedstengte omsetningen flytter seg til andre regioner og til nettet. I tillegg har varehandelen vært flink til å omstille seg når butikkene var stengt og opprettholder en god vekst i varehandelen i sum, fortsetter Andersen.

Mange butikker går nå inn i en krevende likviditetsfase med behov for realisering av varer samtidig som nye sesonger krever nye bestillinger og forfall av moms nærmer seg. Videre er det fortsatt behov for investeringer i digitale løsninger for bedre kontroll og optimalisering av vareflyt. Likviditetspresset er stort. Og netthandelsveksten øker behovet for å skape bedre kundeopplevelser i butikk. 

- Vi ser mange utfordringer, men også mange muligheter, særlig når det gjelder samspillet mellom nett og butikk. Undersøkelser viser at veldig mange kunder bestiller på nett og henter i butikk. Det gir muligheter og kan forebygge butikknedleggelser, sier Andersen.

I de kommende månedene vil varehandelen møte svært sterke vekstrater fra fjoråret noe som gjør at den samlede veksten sannsynligvis vil falle i takt med gjenåpningen av samfunnet. 

- Flere bransjer sliter fortsatt, blant annet sko og klær. Selv om veksten er stor målt mot fjoråret i april og mars, ligger bransjene fortsatt langt under 2019 som var et normalår. Nå når samfunnet åpner opp oppfordrer vi folk til å fornye garderoben, kjøpe seg nye sko og gjøre seg klar til å dra på kontoret og sommerferie, avslutter Andersen.

Vekst April 21 mot 20

Vekst april 21 mot 2019

Akk april 21 mot 20

Akk april 21 mot 19

Netthandel

6,70 %

115,60 %

52,70 %

95,80 %

Detaljhandel, unntatt salg av biler og bensin

-0,60 %

9,40 %

10,00 %

16,70 %

Butikkhandel

-3,70 %

6,20 %

Kjøpesenter

0,20 %

0,90 %

Ur, gull- og sølvvarer

26,70 %

-33,00 %

-9,40 %

-26,20 %

Klær

26,70 %

-31,70 %

-3,90 %

-27,40 %

Bensinstasjoner

16,80 %

-13,10 %

-0,30 %

-9,50 %

Tekstiler og utstyrsvarer

10,70 %

1,00 %

13,10 %

6,80 %

Apotek

9,50 %

7,60 %

2,70 %

13,70 %

Kosmetikk

4,00 %

-34,50 %

-13,00 %

-25,80 %

Møbler

-1,90 %

3,40 %

2,20 %

3,30 %

Sport

-2,30 %

-1,00 %

17,40 %

7,50 %

Dagligvare

-6,30 %

8,80 %

8,20 %

18,90 %

Drikkevarer

-9,80 %

10,00 %

21,80 %

39,80 %

IKT-utstyr i spesialforretninger

-12,50 %

-13,70 %

-5,00 %

-2,80 %

Elektronikk

-17,50 %

7,20 %

-1,60 %

10,60 %

Bredt vareutvalg

-31,10 %

-16,80 %

-3,10 %

6,00 %

Bøker

-38 %

-44 %

-25,10 %

-27,90 %

Byggevare1

na

na

na

na

Sko1

na

na

na

na

Blomster og planter1

na

na

na

na

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel.
Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel.
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 24 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.