Virke

Virke har blikket festet på fremtiden

Del

Virke står sammen med mindretallet i Fougnerutvalget sin NOU Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv og mener at dette ikke er tiden for flere reguleringer for næringslivet.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

– Norge er bygget på små og mellomstore bedrifter. Det er de som skaper bærekraftige nærmiljøer og gir oss en jobb å gå til. Skal næringslivet møte fremtidens utfordringer er det feil grep å stramme inn arbeidsmiljøloven slik flertallet foreslår. Jeg frykter at innstrammingene kan føre til at virksomhetene mister både spillerom og muligheter for utvikling, sier administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke, Ivar Horneland Kristensen.  

Av de om lag 200 000 virksomheter med ansatte i Norge har 95 prosent færre enn 50 ansatte viser tall fra SSB. Virke er særlig bekymret for hvordan innstrammingene vil ramme disse. 

Ønsker en modernisering og forenkling 

Norske virksomheter har det siste halvannet året stått i en omstilling vi aldri tidligere har sett maken til.  

– Nå er tiden for å løfte blikket fremover for å skape konkurransedyktige virksomheter som gir folk en jobb å gå til. Virke frykter at Fougnerutvalgets flertallsinnstilling, hvis den blir vedtatt, vil bidra til å gjøre norske virksomheter mindre konkurransedyktige i tiden fremover, sier Horneland Kristensen 

Samtidig mener Virke det er behov for en modernisering og forenkling av loven for å ivareta de utfordringene vi står foran, men dette lå ikke til mandatet til utvalget. 

– Vi ønsker et godt organisert arbeidsliv, men flertallets forslag er ikke veien å gå. Våre medlemmer har i lang tid etterlyst en modernisering av arbeidsmiljøloven. De ønsker en lov som er tilgjengelig og enkel å slå opp i for ledere, tillitsvalgte og ansatte. Vi ser frem til at regjeringen vil adressere det i forenklings- og moderniseringsutvalget, sier Horneland Kristensen.  

Et godt kunnskapsgrunnlag 

Fougnerutvalget har lagt stor vekt på å samle inn et godt og omfattende kunnskapsgrunnlag. Virke mener at kunnskapsgrunnlagetikke støtter opp om flertallets forslag. Kunnskapsgrunnlaget viser at vi har et velfungerende arbeidsliv i dag der hovedregelen er faste ansettelser og de ansatte har gode rettigheter, samtidig som virksomhetene har det nødvendige spillerom til å utvikle seg i takt med tiden. 

– Arbeidsmiljøloven er en av hjørnesteinene i det norske velferdssamfunnet. Vi vil ikke fjerne rettigheter arbeidstakere har i dag. Vi ønsker en lov som balanserer de ansattes gode lovfestede rettigheter og virksomhetenes spillerom for utvikling og innovasjon. Arbeidsmiljøloven må være relevant for dagens og morgendagens arbeidsliv, sier Horneland Kristensen.   

NOUen vil nå bli fulgt opp av departementet og Virke står klare for å spille inn hvilke tiltak som må på plass for å få en modernisering og forenkling, til beste for både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Les NOU Den Norske modellen og fremtidens arbeidsliv her.  

Nøkkelord

Kontakter

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Ida Wullum-Lindberg
ida.wullum-lindberg@virke.no 980 46 671

Bilder

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 24 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.