Virke

Virke frykter oppsigelser i dagligvarebutikker når grensene åpnes

Del

Stans i grensehandelen ga 8,6 milliarder kroner i økt omsetning av drikke, kjøtt, snacks og tobakk i norske dagligvarebutikker og drikkevarer på Vinmonopolet i fjor. Det viser en rapport utarbeidet for Virke. Norge taper over 10 000 arbeidsplasser på grensehandelen. En ytterligere redusering av særavgifter vil gjøre at vi kan beholde omsetning og arbeidsplasser i Norge, mener Virke.

Harald Jachwitz Andersen, direktør for handel i Virke.
Harald Jachwitz Andersen, direktør for handel i Virke.

I en rapport Virke har fått utarbeidet av Menon Economics, ser man at omsetningen av utvalgte varegrupper i norsk dagligvarehandel og polvarer har hatt en sterk vekst som følge av stengte grenser, og bortfall av grensehandel, under koronapandemien. Dette går tapt når grensene åpnes igjen. Ytterligere redusering av særavgifter vil gjøre at vi kan beholde omsetning og arbeidsplasser i Norge, mener Virke.  

– Stengte grenser viser oss i klartekst hvor mye Norge vanligvis taper på grensehandelen. Tallene bekrefter at vi har en enorm handelslekkasje. Norsk økonomi er i en dyp og alvorlig krise og vi har et akutt behov for å stimulere økonomien, og skape og beholde arbeidsplasser, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for handel i Virke. 

Stor vekst i Norge 

Rapporten har sett på omsetningen i grensehandelsområdet av seks utvalgte varekategorier som anses som varer vi typisk handler over grensa; alkohol, ikke-alkoholholdige drikker, dypfryst kjøtt, ferskt kjøtt, snacks og tobakk. Grensehandelsområdet er definert til å bestå av de tidligere fylkene Akershus, Oslo, Sør-Trøndelag, Vestfold og Østfold, mens Hordaland er valgt som kontrollgruppe.

Analysen viser at omsetningen av de seks varekategoriene, inkludert Vinmonopol innenfor grensehandelsområdet, har sett en vekst på 8,6 milliarder kroner, som kan forklares av redusert grensehandel i 2020. Den økte omsetningen er fordelt med 5,8 milliarder til dagligvarebutikker og 2,8 milliarder til Vinmonopolet. Denne analysen gjelder bare seks utvalgte varekategorier - den samlede grensehandelsrelaterte veksten i norsk handel er betydelig høyere.  

Alkohol i dagligvare 

0,9 mrd. 

Ikke-alkoholholdige drikker 

0,8 mrd. 

Dypfryst kjøtt 

0,2 mrd. 

Ferskt kjøtt 

1,1 mrd. 

Snacks 

0,4 mrd. 

Tobakk 

2,4 mrd. 

Vinmonopolet 

2,8 mrd. 

Kilde: RAPPORT - STANSEN I GRENSEHANDEL MED DAGLIGVARER UNDER PANDEMIEN I 2020: EFFEKTER FOR ULIKE VAREGRUPPER, REGIONER OG PERIODER GJENNOM ÅRET (Menon publikasjon nr. 43/2021). 

Handlingsvinduet er nå 

Menon Economics konkluderer at bortfallet av grensehandel ville skapt 8200 nye arbeidsplasser bare i dagligvarebransjen inkludert Vinmonopolet. I tillegg kommer omsetnings- og sysselsettingsvekst i andre bransjer. Bortfallet av grensehandelen ville totalt skapt godt over 10.000 arbeidsplasser. 

– Timingen har aldri vært mer riktig og viktig enn nå. Virke vil redusere særavgiftene på varer som særlig lokker norske forbrukere til Sverige for å handle. Bremsing av grensehandelen er åpenbart den rette knappen å trykke på, sier Andersen. 

Bransjen frykter at om vi ikke får reduksjoner i særavgifter; herunder fjerning av resten av mineralvannavgiften og omlegging av avgiften på drikkevareemballasje, tas gamle vaner opp igjen når grensene etter hvert åpner, med oppsigelser i norske butikker som konsekvens.  

– Jeg frykter at flesteparten av de nye arbeidsplassene vil forsvinne i dagligvarebransjen. Majoriteten har fått midlertidige stillinger. Dersom avgiftsnivået på norske varer ikke reduseres betraktelig, vil svenskehandelen bli like høy som før når grensene igjen åpnes, sier Andersen og legger til: 

– Regjeringen må innse at å gjøre det mer attraktivt å handle i norske butikker gjennom lavere avgifter på typiske grensehandelsvarer ikke er en utgiftspost, men snarere en inntektskilde. Vi frykter at når folk begynner å dra over grensa igjen for å hamstre, vil det få store økonomiske konsekvenser her hjemme, sier han. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Harald Jachwitz Andersen, direktør for handel i Virke.
Harald Jachwitz Andersen, direktør for handel i Virke.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 24 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.