Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vinterferien står for døren – hvordan blir snøskredfaren?

Del

Mange ser frem til en etterlengtet vinterferieuke, med fjell, snø og friske uteaktiviteter. Hva sier glasskula om snøforhold og snøskred?

En perfekt vinterferiedag. Fra Sogndalsdalen 12.02.20. Foto: regobs.no, Siggen@obsk
En perfekt vinterferiedag. Fra Sogndalsdalen 12.02.20. Foto: regobs.no, Siggen@obsk

Vekslende vær med en del lavtrykk
Inngangen til vinterferien ser ut til å bli preget av vekslende vær med en del lavtrykksaktivitet. Dette er en værtype som har vært gjennomgangsmelodien denne vinteren i hele vårt langstrakte land.

- Prognosene tilsier at det er de vestlige delene av landet som får de fleste lavtrykkene. Her blir det perioder med pålandsvind, økende temperaturer og nedbør. Nedbøren kommer som snø i høyden og regn lavere ned. Også lengre nord vil det være av en del lavtrykksaktivitet, sier Ingrid Skrede, vaktleder ved Snøskredvarslingen i NVE.

Brukbart med snø på bakken
Mange steder, både nord i landet og lokalt i fjellet i sør og vest er det brukbart med snø på bakken. Ifølge snøkartene på SeNorge.no er det mye snø i fjellet og i Nord-Norge, mens det er snøfattig i lavlandet.

Værvinduer, fokksnøflak og svake lag
- Optimal utnyttelse av dagen vil nok handle om å bruke værvinduene for å komme seg ut. Å følge med på værvarslene på yr.no er et klassisk godt råd!, sier Ingrid Skrede.

- Planlegger du å lufte toppturskiene er det selvsagt viktig å lese de daglige snøskredvarslene på varsom.no, der du også kan få med deg oppdaterte værvarsler for fjellet. Vi har mange dyktige skredobservatører ute og graver i snøen for at du skal vite mest mulig om hvilke snø- og skredforhold du kan forvente deg der du skal ut på tur, sier Skrede. 

- Når det gjelder skred er mye av problematikken knyttet til fokksnøflak i høyden. I noen regioner er det også vedvarende svake lag. For å få den beste skiopplevelsen handler det om å lete opp de steder der vinden har påvirket minst, og snøen fortsatt ligger mest mulig ubunden.Regobs.no er et fantastisk hjelpemiddel for å få en oversikt over snøen akkurat der du er. Der kan også du bidra ved å legge inn observasjoner, oppfordrer vaktlederen til slutt.

Hva med å lære litt om snø?
Kanskje kan denne uka også benyttes til litt inneli,v og til å tilegne seg litt ny kunnskap om snø? Dette er kunnskap som er viktig for å kunne ferdes tryggest mulig i fjellheimen.

Snøskredvarslingen har nettopp gitt ut et faktaark som beskriver livet til en enslig snøkrystall fra den treffer bakken til den forenes med tusenvis av andre snøkrystaller, godt pakket sammen i et fokksnøflak. Det kan være spennende og interessant lesning i sofakroken.

Da ønsker vi i Snøskredvarslingen alle som sporer inn i vinterferie at den blir preget av store smil, latter og god stemning.

Kontakter

Snøskredvarslingen i NVE
tlf 488 80 100

Bilder

En perfekt vinterferiedag. Fra Sogndalsdalen 12.02.20. Foto: regobs.no, Siggen@obsk
En perfekt vinterferiedag. Fra Sogndalsdalen 12.02.20. Foto: regobs.no, Siggen@obsk
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom