Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vinteren 2018/19: Den verste snøskredsesongen på mange år

Del

Sist vinter døde 13 personer i snøskred i til sammen åtte snøskredhendelser. Halvparten av de omkomne var utenlandske skiturister.

Foto: Jostein Aasen
Foto: Jostein Aasen

 –Et liv som går tapt er et liv for mye. Denne rapporten gir oss verdifull lærdom, som kan bidra til å unngå nye ulykker. Blant annet jobber vi aktivt med å nå ut med informasjon til utenlandske skiturister, sier Rune Engeset, seksjonssjef i NVE og leder for Snøskredvarslingen.

NVE har nå utarbeidet en rapport som oppsummerer ulykkene. Her er hovedfunnene i rapporten:

Omkomne:

 • 9 personer døde i forbindelse med ferdsel på ski i fjellet, 6 i skred og 3 på grunn av skavlbrudd. 4 døde i motorisert ferdsel, 2 på snøscooter og 2 som brøytet vei
 • Halvparten (6 av 13) av de døde var utenlandske skiturister. De fleste ulykkene (7 av 13) var i Troms fylke

Skredulykker:

 • De fleste ulykkene skjedde i komplekst, skredutsatt terreng og i terrengfeller. Den vanligste skredårsaken er vedvarende svake lag
 • To av ulykkene skjedde utenfor de faste varslingsregionene, den ene i region Heiane (som nå har varsling) og den andre var skavlbrudd på Svalbard.
 • Alle ulykkene skyldes at de som ble tatt av skredet selv eller en i gruppen de gikk med utløste skredet
 • At 69 personer ble tatt av skred i fjor er marginalt høyere enn gjennomsnittet (61) for de siste fem årene

Rapporten ser også på utviklingen siden 2009. De siste fem årene har det vært:

 • 1059 personer involvert i skred. Av disse ble 307 tatt av skred, 29 omkom og 45 skadet. Det er flest som omkomne på ski (66 %) og snøscooter (23 %)
 • 14 fatale ski/snøbrettulykker, med 18 døde. Alle hadde skredutstyr. Av de omkomne var 14 menn og 4 kvinner, og omkring 50 % var over 50 år. 11 av 18 omkomne var utenlandske skiturister.
 • 5 fatale skuterulykker, 5 døde. Ingen hadde kameratredningsutstyr.
 • 3 fatale ulykker med skred mot hus (2 døde), anleggsmaskiner (2 døde) og folk som var til fots (2 døde)

Funn i rapporten viser forøvrig at de siste fem årene har:

 • 10 av 22 fatale ulykker skjedd i Troms fylke
 • 7 av 22 fatale ulykker var med utenlandske skiturister
 • 14 av 22 fatale ulykker skjedde i mars (6) og april (8)

Rapporten i sin helhet kan leses her.

Kontakter

Jostein Aasen, snøskredvarsler i NVE, telefon: 92065674

Espen Nordahl, snøskredvarsler i NVE, telefon 911 19 173

Bilder

Foto: Jostein Aasen
Foto: Jostein Aasen
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom