Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vind til havs er en stor mulighet i grunn, men mange steder i Norge er det langt til bunn

Del

Regjeringen har foreslått å åpne opp for å bygge havvind i nye områder. Verdens første flytende vindmølle ble bygget i Norge i 2009. Men det koster fortsatt mer å bygge ut flytende havvind enn bunnfast. Bunnfast havvind bygges ut i stor skala i Europa. Men hvor mye koster det å bygge bunnfast havvind i Norge? Og hvorfor er det dyrere i Norge enn andre steder i Europa?

Regjeringen har foreslått å åpne to områder for bygging av havvind: Sandskallen-Sørøya nord, som passer for både flytende og bunnfast teknologi, og Utsira nord som bare passer for flytende. I tillegg er har de bedt om innspill på åpning av et tredje område, Sørlige Nordsjø II. Vi har sett på hvor mye det vil koste å bygge vindkraft i disse områdene, og hvilke drivere som påvirker kostnadene.

Det er et stort potensial for flytende havvind i Norge. De norske havområdene er dype og har kompliserte bunnforhold. Dybde er den enkeltfaktoren som har mest å si for hvor mye det koster å bygge bunnfast havvind. Derfor koster det mer å bygge bunnfast havvind i Norge enn mange andre steder i Europa. Derfor er flytende havvind inntil videre fortsatt vesentlig dyrere enn bunnfast havvind.

Les mer i faktaarket som ligger her.

Kontakter

Senioringeniør Ann Myhrer Østenby, tlf. 996 97 202
Avdelingsingeniør Jarand Hole, tlf. 417 55 723

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Sterkere insentiver for nettselskapene til å redusere kostnader4.12.2019 16:05:57 CETPressemelding

Reguleringsmyndigheten for energi endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv. Dette vil gi lavere kostnader på sikt, og sørge for at nettleien ikke blir høyere enn nødvendig. Det er en av endringene vi gjennomfører for at inntektsreguleringen skal legge til rette for at nettselskapene velger de beste løsningene, og investerer, drifter og gjennomfører alle tiltak i nettet så kostnadseffektivt som mulig.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom