Universitetet i Bergen (UiB)

Ville arter er avgjørende for en bærekraftig utvikling

Del

– Bærekraftig utnyttelse av ville arter er en nøkkelforutsetning for å kunne oppnå bærekraftsmålene, sier UiB-professor Jeppe Kolding. Han er en av 87 internasjonale eksperter bak en rapport fra Det internasjonale naturpanelet.

Ville arter utgjør halvparten av verdens mat fra havet, en stor del av tømmer og brensel, og er også en hovedkilde for proteiner, fiber og medisiner for samfunn i hele verden. Skal verden nå bærekraftsmålene må vi bruke ville arter på en bærekraftig måte, konkluderer rapporten Sustainable Use of Wild Species Assessment som blir presentert av det globale vitenskapspanelet Naturpanelet (IPBES).

Vill fisk krever lite energi

– Fisk og skalldyr, for eksempel, er den største ressursen av animalsk protein tilgjengelig i hele verden. Vill fisk er også det reneste og minst energikrevende matsystemet som eksisterer. Det bruker hverken vann, fôr, kunstgjødsel, medisin eller sprøytemidler, sier Jeppe Kolding.

Rapporten peker også på at overutnyttelse av ville arter, eller menneskeskapte endringer av økosystemer, er en viktig faktor i tap av artsmangfold, og at man må bruke ressursene på en bærekraftig måte.

Kolding er professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), og en av 87 eksperter fra 45 forskjellige land som har bidratt til rapporten. Marla M. Emery, som er tilknyttet Norsk institutt for naturforskning (NINA), er co-chair for rapporten, som også inkluderer bidrag fra Håkon Stokland fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og NINA.

Jeppe Kolding har lang erfaring fra forsking på småskalafiske, og er mellom annet koordinator for forskingssamarbeidet SmallFishFood samt involvert i det NORAD-støttede prosjektet Samaki, som ser på hvordan småskalafiske kan gi næring til store folkegrupper i Tanzania.

– 98 prosent av menneskets mat kommer fra landjorden og kun 2 prosent fra havet, men havet produserer like mye primærproduksjon som landjorden. Men rapporten omfatter alle ville arter fra planter, pattedyr, fisk og insekter, sier professoren.

Ekspert på småskalafiske

Kolding ble invitert til å bidra til IPBES sin rapport på grunnlag av hans kunnskaper fra småskalafiskerier i utviklingsland som beskjeftiger 90% av verdens fiskere og er en særdeles viktig kilde til matsikkerhet og ernæring for millioner av mennesker. Professoren deltok som forfatter i kapittel 6: «Policy options for governing sustainable use of wild species»

– Jeg ble invitert midtveis i arbeidet, da IPBES innså at de hadde begrenset kunnskap om denne viktige fiskerisektoren, sier Kolding.

I rapporten framhever IPBES at politiske vedtak og valg om hvordan verden utnytter ville arter vil få konsekvenser for mennesker som er avhengige av dem og hvordan verden skal oppnå bærekraftmålene. Rapporten understreker også at utnyttelse av ville arter er spesielt viktig for sårbare deler av verdens befolkning.

Kontakter

Kontakt:
Jeppe Kolding
Professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Tlf: +47 474 09 902
E-post: jeppe.kolding@uib.no

Om Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)
Postboks 7800
5020 Bergen

+47 55 58 00 00http://www.uib.no

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom