Statens vegvesen

Vil sette opp erstatningsbruer

Del

Statens vegvesen arbeider med å sette inn midlertidige bruer som erstatning for noen av de 14 stengte fagverksbruene. Dette er de stedene der stengningen har størst konsekvenser for trafikantene.

I løpet av ca. ei uke skal midlertidige bruer erstatte noen av fagverksbruene som er blitt stengt etter brukollapsen på Tretten. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)
I løpet av ca. ei uke skal midlertidige bruer erstatte noen av fagverksbruene som er blitt stengt etter brukollapsen på Tretten. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)

Stenging av bruene påvirker naturlig nok trafikantene og trafikkavviklinga, noen steder mer enn andre. 

Her er stedene

– Vi jobber derfor med å få etablert midlertidige bruer på de mest trafikkerte vegene og der det er dårligst omkjøringsmuligheter. Det gjelder Tveit bru på E16 i Vang i Valdres og Moumbekken bru på riksveg 22 i Fredrikstad, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen. 

– Vi undersøker også muligheten for å sette inn ei midlertidig bru for Norsenga bru på E16 i Kongsvinger, men på grunn av lengden på brua og jernbanen som går under, er dette et mer komplisert prosjekt, sier han.

Forberedelser til montering av de midlertidige bruene pågår, og bruene er forventet å være på plass i løpet av ca. ei ukes tid. Det er Statens vegvesens nasjonale bruberedskap som leverer de midlertidige bruene. 

De midlertidige bruene vil ha samme bæreevne som permanente bruer, men være smalere og dermed få noe redusert framkommelighet. 

Beklager ulempene

– Arbeidet med å finne årsaken til at Tretten bru kollapset kan ta tid, og det er usikkert hvor lenge vi må holde de 14 bruene stengt, sier Cato Løkken. 

Han har stor forståelse for at stengingen av bruene oppleves som en ulempe for både privatbilister og næringstransportører, og at de gjerne vil vite når bruene åpner igjen. Han ber imidlertid om forståelse for at arbeidet med å finne årsaken til kollapsen må gjøres grundig og kan ta tid. 

De 14 bruene er stengt for kjøretøy, men åpne for gående og syklende.

Trafikkinformasjon fra Statens vegvesen

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

I løpet av ca. ei uke skal midlertidige bruer erstatte noen av fagverksbruene som er blitt stengt etter brukollapsen på Tretten. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)
I løpet av ca. ei uke skal midlertidige bruer erstatte noen av fagverksbruene som er blitt stengt etter brukollapsen på Tretten. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.