Avinor

Vil etablere biogassanlegg på Svalbard lufthavn Longyearbyen

Del

For å nå målet om fossilfri egendrift i 2030 vil Avinor nå etablere et biogassanlegg for å dekke energiforsyningen til lufthavnen.

-Utslippene fra driften ved Svalbard lufthavn utgjør 16% av de totale utslippene fra Avinors egen drift. Det er de høyeste fra en enkelt lufthavn i Avinors nettverk. For å nå målet om fossilfri egendrift i 2030 vil Avinor nå etablere et biogassanlegg for å dekke energiforsyningen til lufthavnen, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor.

-Anlegget vil være det første av sitt slag på Svalbard og sannsynligvis det eneste av denne typen anlegg lokalisert i sammenlignbare områder globalt, sier Foss.

De høye utslippene på Svalbard lufthavn skyldes i hovedsak at energiforsyningen kommer fra Longyearbyen energiverk, som er basert på kull.

Klimanøytral energiforsyning til flyplassen i en overgangsperiode

I 2023 skal det kullbaserte energiverket i Longyearbyen fases ut til fordel for en midlertidig dieselbasert løsning, men det er ennå ikke konkretisert hvordan og hvor lenge det går før en klimanøytral energiforsyning for Longyearbyen er på plass. Det er usikkert om dette skjer før Avinors forpliktelser om fossilfri egendrift skal innfris i 2030. Avinor vil derfor selv stå for en klimanøytral energiforsyning til Svalbard lufthavn gjennom etablering av et biogassanlegg.

Ved å installere en container med to til tre mikrogassturbiner, kan Avinor produsere tilstrekkelig elektrisk energi til å dekke forbruket ved lufthavnen på en klimanøytral måte. Overskuddsvarmen fra turbinene vil bli brukt i tilknytning til eksisterende fjernvarme og dekke oppvarmingsbehovet. Anlegget vil bli knyttet til Longyearbyens strømnett og fjernvarme slik at klimanøytral overskuddsenergi kan føres tilbake til byen. For at anlegget skal være klimanøytralt må det drives med biogass. Den best egnede løsningen i dette tilfellet er flytende, containerlevert biogass.

Svalbard lokalstyre er positive

-Lokalstyret er i gang med å omstille fra dagens kullbaserte energiløsning til en fornybar energiløsning som hovedforsyning for Longyearbyen. Flytende biogass er et eksempel på en fornybar energikilde. Longyearbyen lokalstyre forstår at Avinor ikke har ambisjon om å være en energiprodusent. Slik vi har blitt fortalt er formålet med investeringen å redusere Avinors klimafotavtrykk i fravær av en ren energiforsyning i Longyearbyen og å avslutte produksjonen så fort energiforsyningen i Longyearbyen er fornybar. Longyearbyen lokalstyre er positive til Avinors planer og ønsker å bidra til å utarbeide et regelverk som skal regulere denne slags avtaler, sier Anne Vera Skrivarhaug, sektorsjef samfunnsutvikling i Longyearbyen lokalstyre.

Fra før har Svalbard lufthavn anlegg for sol- og vindkraft.

Planen er å sette i gang anleggsarbeidet i løpet av høsten 2022.

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom